Wat is de reden van de DSB Bank om mij nog niet terug te betalen?

Van de website van de DSB Bank:

''Als voorschot op de uitvoering van het Depositogarantiestelsel is door de curatoren in overleg met De Nederlandsche Bank besloten een beperkte eenmalige overboeking mogelijk te maken. Dit betekent dat per niet-zakelijke rekeninghouder (mensen met één of meer gezamenlijke rekeningen worden hierbij als één rekeninghouder gezien) een bedrag van maximaal € 3.000,-** zal worden uitgekeerd (houders van een en/of rekening kunnen gezamenlijk dus ook maximaal € 3.000,- overboeken). Deze uitkeringsmogelijkheid geldt alleen voor de zogenaamde direct opvraagbare tegoeden, zijnde tegoeden op een of meerdere van de volgende rekeningen:

* Sparen
* Internetsparen
* Internet TOPsparen
* Internetsparen Extra
* DSB Bankrekening
* Waaghalzen spaarrekening

Onder de regeling vallen niet:
* Vaste Termijn Deposito's
* Zilvervloot
* Achtergestelde Deposito's (deze vallen in het geheel niet onder het Depositogarantiestelsel)
* Alle zakelijke spaarproducten: Zakelijk Depositosparen, Zakelijk Internetsparen, Zakelijk Internetsparen Extra en andere producten die door zakelijke rekeninghouders worden gebruikt.''

Wie kan mij vertellen waarom een Zilvervloot rekening niet onder de uitkeringsmogelijkheid valt, dat is toch ook een direct opvraagbaar tegoed?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je hoeft je geen zorgen te maken, lees ik hier: (sic) ========================================= Kan DSB Bank garanderen dat ik geen enkel risico loop? DSB Bank heeft veel ervaring met het verstrekken van kredieten aan consumenten en is zeer terughoudend in het nemen van risico's. In combinatie met het aanhouden van een ruime solvabiliteit en liquiditeit, waarop ook DNB toezicht houdt, is de kans dat uw spaargeld verloren gaat vrijwel afwezig. Het feit dat de bestuursvoorzitter van DSB Bank ook de enige aandeelhouder is van de bank, geeft een extra zekerheid dat er goed wordt opgelet. Zijn vermogen staat immers als eerste op het spel. ========================================== Maar zonder gekheid, ik zie in het reglement nergens staan dat de Zilvervloot niet onder het garantiestelsel valt, dit deugt niet! http://www.zilvervloot.nl/juridische-productinformatie/zilvervloot-reglement.asp

Bronnen:
http://www.zilvervloot.nl/veelgestelde-vra...

De reden is dat ze (DSB dus) niet meer zelf aan het geld kunnen komen. Daar hebben we namelijk slechte ervaringen mee, ze gaven het ongelofelijk veel harder uit dan het binnenkwam, en er bleef dus een enorm gat over. Wat de echte reden is dat ze failliet zijn. Vandaar dat de curatoren even overzicht en greep op de zaak moeten krijgen, dan krijg je je geld heus wel, waar nodig met aanvulling van ons (van de DNB, dus van de overheid, dus van de belastingbetaler, wat wij met zn allen zijn.)