Ik ben(telefonisch) op non-actief gesteld door mijn werkgever en zonder schriftelijke bevestiging. Mag dat?

Ik ben telefonisch op non actief gesteld, maar heb nog geen aangetekende brief ontvangen over de duidelijk redenen. ik heb morgen een gesprek(met hoge pietjes die zich wel hebben kunnen voorbereiden) maar kan mij niet voorbereiden om mij te verweren. Ik vraag mij af of dit zomaar kan en mag?

Moet ik dat gesprek aangaan of niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je werkgever mag jou op non-actief stellen, wel is het belangrijk dat je een bezwaar maakt tegen je non-actief stelling door een brief te sturen naar P&O/HR. Bewaar een kopie voor jezelf. Als de non-actief stelling onterecht is is je werkgever je ook verplicht te betalen voor de uren dat je niet hebt kunnen werken door je non-actief stelling. Ik weet niet waarom je op non-actief wordt gesteld, wat voor contract je hebt e.d. Maar mocht met dat gesprek verteld worden dat je moet tekenen voor ontslag, teken NIETS. Ik heb nog een brief voor je voor als dat laatste het geval mag zijn. [BRIEF] Tegen alle vormen van ontslag en ontbinding van het contract kunt u protest aantekenen. Hieronder vindt u een voorbeeld van zo’n bezwaarbrief, die u kunt aanpassen aan uw situatie. Uw bezwaarbrief moet aangetekend aan uw werkgever worden verstuurd. [Naam bedrijf] Ter attentie van [naam werkgever] [Adres] [Postcode en woonplaats] [Uw woonplaats, datum] Geachte/Beste mevrouw, heer [naam werkgever] Hierbij teken ik protest aan tegen het ontslag dat u mij op [datum] aanzegde. De door u aangevoerde redenen zijn onterecht/onvoldoende en bovendien is het aangezegde ontslag vernietigbaar aangezien u geen ontslagvergunning van de directeur van het CWI heeft en de arbeidsovereenkomst niet is ontbonden. Mijn dienstverband met u blijft bestaan en ik ben en blijf derhalve bereid mijn werkzaamheden voor u te verrichten. In dat kader verzoek ik u mijn loon en emolumenten te blijven betalen en ga ik ervan uit dat de opbouw van vakantiedagen doorloopt. [Alleen toevoegen als dit van toepassing is:] Bovendien ga ik niet akkoord met de door u aangegeven vrijstelling van werk/op non-actiefstelling. Graag zie ik uw reactie met een schriftelijke bevestiging van de reden voor het ontslag per ommegaande tegemoet. Met vriendelijke groet, [handtekening] [Uw naam] [Adres] [Postcode en woonplaats] [/BRIEF] Toegevoegd na 2 minuten: Ik vergis mij, je moet van te voren wel een brief krijgen waarin je non-actief stelling wordt aangekondigd. Alleen word dit vaak niet gedaan omdat ze denken dat wij kutjesvolk toch maar denken dat alles kan. Toegevoegd na 13 minuten: Nog een antwoord op je vraag :S Ja, je MOET dat gesprek aangaan!

Iedere werknemer heeft het recht op arbeid, dus het recht om te werken. Dat betekent dat de werkgever alleen bij gegronde redenen ertoe mag overgaan om de werknemer niet te werk te stellen. Een werkgever mag een medewerker alleen op non-actief stellen als hij deze daarover vóóraf schriftelijk in kennis heeft gesteld. Een dergelijke mededeling moet bij voorkeur per aangetekend schrijven geschieden en moet ook de reden van de sanctie vermelden. Bij een op non actiefstelling behoudt de werknemer in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon, inclusief alle daarbij behorende loonbestanddelen. Dat geldt niet voor onkostenvergoedingen, omdat de werknemer deze onkosten door het niet werken niet maakt. Alleen bij zeer bijzondere omstandigheden kan van de hoofdregel dat de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon heeft, gedurende de op non actiefstelling, worden afgeweken. De werknemer doet er in het algemeen verstandig aan (schriftelijk) bezwaar te maken tegen een op non actiefstelling. Tenzij anders overeengekomen in de arbeidsovereenkomst zijn voor een rechtsgeldige non-actiefstelling de volgende elementen van belang: - Zwaarwegende redenen - Schriftelijke mededeling - Tijdelijk karakter De betrokken medewerker kan via de kantonrechter opheffing van de maatregel vorderen. Werd de non-actiefstelling onterecht toegepast, dan kan men de werkgever voor de schade aansprakelijk stellen. Niet denkbeeldig is dat de rechter een loonvordering met wettelijke rente én verhoging, alsmede een vordering tot vergoeding van (immateriële) schade zal honoreren. Werkgevers moeten een non-actiefstelling dan ook met grote terughoudendheid en zorgvuldig toepassen. Zo zijn de wettelijke regels. Ik zou je werkgever morgen in elk geval vertellen dat je overmorgen weer aan het werk gaat, tenzij hij jou ter plekke een brief overhandigt waarin hij de non-actiefstelling bevestigt, met opgaaf van redenen en met de duur van de schorsing. De manier waarop hij tot nu toe heeft gehandeld is in strijd met de wet.

Bronnen:
http://www.arbeidsrecht.nl/ar.asp?ArtId=59
http://www.muisklik.com/werken/9-ontslag/7...

Wat vervelend!! Ben je lid van een vakbond? Zo ja, dan zou ik die bellen. Zij kunnen je adviseren en misschien zelfs meegaan.

Ik veronderstel dat je zelf al weet waarom de werkgever dat heeft gedaan. Maar als je van je werk wegblijft zonder dat je kunt aantonen dat de werkgever dat zo wenst, kan beweerd worden dat je wegblijft en werk weigert. Dus voorkom die situatie. Ga niet alleen naar dat gesprek maar neem iemand mee in wie je vertrouwen hebt en die zich onafhankelijk kan opstellen. Hoe sommigen ook over een vakbond mogen denken, in zo'n geval is het goed als je er lid van bent en er dus niet alleen voor staat.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100