Wat zijn de officiele bestuursfuncties?

In elk bestuur heb je de voorzitter, secretaris en penningmeester. Maar zijn dit nu alleen de officiele titels in een bestuur of kan dit ook verschillen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dit is het dagelijks bestuur waar jij het over hebt. Verder kan je nog algemene bustuursleden of commissies hebben, die het dagelijkse bestuur aanvullen

In een bestuur heb je leden met benoemde functies zoals genoemd en andere leden. Samen zijn zij het (algemeen)bestuur. Het KAN voorkomen dat er een dagelijks bestuur fungeert dat bepaalde taken krijgt toebedeeld maar het hele bestuur is en blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar. Het dagelijks bestuur dient aan het bestuur openheid van zaken te geven en de andere bestuurslideden goed en volledig te informeren. Door goedkeuring door het (voltallige) bestuur gaat het bestuur met de daden van het DB akkoord. Het bestuur staat boven het DB (en niet andersom zoals wel ten onrechte wordt gedacht). Gezamenlijke verantwoordelijkheid De jaarlijkse financiele verantwoording van het bestuur aan de ledenvergadering (balans, rekening van baten en lasten en toelichting) wordt door elk der bestuursleden voor akkoord getekend (is wettelijke verplichting) ten blijke van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Toegevoegd na 10 uur: Ter verduidelijking, ook n.a.v. een reactie van ronron1212, de wettekst van BW, boek 2, titel 2, art.48, lid1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

Bronnen:
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW2/48.html

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100