Kan iemand een voorbeeld noemen van een grootboekrekening ?

Weet jij het antwoord?

/2500

kasboek, bankboek, etc

Grootboekrekeningen zijn eigenlijk 'accounts". Dus het is een overzicht van alle debet en credit boekingen van een specifieke account. Voorbeelden van accounts zijn: - Crediteuren - Debiteuren - Inventaris - Cash - Kantoorpand Dus als er 1000 euro van je cash af gaat omdat je dat moest investeren in je kantoor pand zie je: Een verschil in de grootboekrekening: Cash Aan de linker (credit) kant van de rekening komt 1000 euro. Een verschil in de grootboekrekening: Kantoorpand Aan de rechter (debet) kant van de rekening komt 1000 euro. Heb ik hiermee je vraag beantwoord?

10000 kas 10020 abn amro 18000 crediteuren 41000 salarissen 80000 omzet

Uitgaand van Limperg: de grootboekrekeningen hebben een nummer waarvan het eerste nummer aangeeft in welke rubriek die valt. de 0 nummers: Vaste activa (gebouwen, inventaris, andere bezittingen welke langer dan een jaar meegaan) en passiva (hypotheken en lange termijn leningen. Tevens de plaats waar ook het eigen vermogen genoemd wordt. de 1 nummers : korte termijn vorderingen en schulden.Komen ook de liquide middelen (kas en bank nummers incl korte termijn financiering. 2 tussen rekeningen...vraagt meer uitleg dan hier ruimte is 3 Voorraden (handels voorraden en/of voorraden voor productie) 4 kosten rekeningen naar soort kosten. 8 opbrengst (omzet verkopen etc) rekeningen. 9 Winst en verlies rekeningen. de 5,6 en 7 worden gebruikt bij grotere bedrijven en productiebedrijven om kostprijzen en kosten plaatsen vast te leggen. Zijn niet altijd in gebruik. Voorbeelden....uit een lesboekje: 0100 bedrijfspand 0110 afschrijving op bedrijfspand 0200 inventaris/inrichting pand 0210 afschrijving op inv /inrichting 0500 eigen vermogen 0600 lening bank 1000 Kas 1100 bank rek courant 1200 giro rekening 1200 vorderingen op klanten (debiteuren) 1300 schulden aan leveranciers (crediteuren 1900 kruisposten (geld onderweg van bank naar bank of kas)..een tussen rekening 2000 ingehouden loonbelasting (is voorbeeld wat in deze rubriek kan) 2100 netto salaris te betalen 3000 voorraad 4000 salarissen 8000 omzet 9000 winst 9100 winsten/verliezen oude boekjaren 9100 bijzondere baten/lasten

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100