Als boom buren op garage valt, waarin auto staat die WA-is verzekerd, ontvang je dan vergoeding?

Normaal gesproken, ontvang je geen schadevergoeding, als je auto door stormschade wordt vernield. Maar wat als de boom van de buren de oorzaak is? Kun je hen dan aansprakelijk stellen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als de schade is ontstaan door "onrechtmatig handelen" van de eigenaar van de boom, dus denk aan het niet/slecht onderhouden of nooit/niet tijdig controleren, dan kan de schade verhaald worden. https://www.bomenrecht.nl/schade-door-een-boom/ Wanneer het slachtoffer zijn schade wil verhalen op de eigenaar van de boom, moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad en zal het slachtoffer moeten bewijzen dat de schade de eigenaar kan worden verweten of dat het hem kan worden toegerekend. Schade kan worden verweten als de eigenaar bijvoorbeeld een tak uit een boom zaagt, die daardoor op een auto valt. Schade kan in veel gevallen ook worden toegerekend als de eigenaar de geldende, ongeschreven zorgvuldigheidsnormen niet is nagekomen, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren. Dat betekent niet dat elk gebrek aan een boom waardoor schade ontstaat, ook meteen leidt tot aansprakelijkheid voor die schade, zoals de Hoge Raad, na een advies van de Advocaat-generaal, onlangs al bepaalde. Onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW In artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de onrechtmatige daad als volgt omschreven: een inbreuk op een recht; een doen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht; een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het kan dus gaan om een handelen of een nalaten waarmee iemand een ander schade toebrengt. Er moet aan 5 criteria worden voldaan voordat er sprake is van een onrechtmatige daad. Er moet dus sprake zijn van onrechtmatigheid, van toerekenbaarheid (vaak in de vorm van “schuld”), er moet schade zijn, er moet een causaal verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de schade en er moet sprake zijn van relativiteit. Is aan al deze eisen voldaan, dan moet de eigenaar van de boom de schade van het slachtoffer vergoeden. Eigen schuld kan dan nog wel een rol spelen, bijvoorbeeld wanneer iemand bij een storm door het bos gaat wandelen. Zorgvuldigheidsnormen Een eigenaar van een boom kan aansprakelijkheid voorkomen wanneer hij kan bewijzen dat hij voldoende voor zijn boom heeft gezorgd. Er is dan geen sprake van onrechtmatigheid. De rechtbank Arnhem heeft dat in 2011 heel helder uiteengezet. Hoever deze zorg gaat, hang af van de omstandigheden van die boom: hoe groot is de boom en waar staat hij?.....

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100