Tandongevallenverzekering 2016 afsluiten zinvol na schade in 2015? Anders extra aanvullend verzekeren?

Mijn vriendin is circa 5 weken geleden in het ziekenhuis* flauwgevallen in de douche, en heeft daarbij flinke schade opgelopen aan drie tanden. Daar hangt een flink prijskaartje aan; één tand is in de lengte gespleten, en het is nog even afwachten of dat te repareren is met een kroon, of dat het een tandprothese moet worden. We kijken tegen een kostenplaatje van 1.5 à 3000 euro aan.

Het lijkt mij dat het niet zinvol is nu nog een tandongevallenverzekering af te sluiten voor 2016 om de kosten te dekken. De schade is immers ontstaan terwijl zij niet verzekerd was. Kan iemand dit voor ons bevestigen?

Andere helft van de vraag: toen mijn vriendin enkele jaren terug een beugel nodig bleek te hebben heeft ze haar aanvullende tandartsverzekering opgewaardeerd naar één die die beugel zou vergoeden. Hier was, min of meer net als nu, sprake van voorkennis over toekomstige zorgkosten. Toen zijn de kosten "gewoon" vergoed. Zou er misschien iets te winnen zijn door nu voor 2016 een grotere/betere aanvullende tandartsverzekering af te sluiten? Of geldt ook hier dat de schade is ontstaan buiten de verzekerde periode, en hebben we gewoon dikke pech?


*lang verhaal. Had zij met haar chronische vermoeidheid wel onbegeleid mogen douchen, na al drie dagen opgenomen te zijn geweest ivm bevalling die niet op gang kwam? We hebben een afspraak staan om de eventuele aansprakelijkheid van het ziekenhuis te bespreken, maar dat duurt nog even.

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je de voorwaarden van zorgverzekeraars bekijkt, zul je zien dat het verschilt per verzekeraar. Soms staat in de polisvoorwaarden duidelijk dat schade of letsel dat al bestond voor aanvang van de verzekering niet wordt vergoed, soms wordt aangegeven dat voor zaken die al bestonden bij het aangaan van de verzekering geen vergoeding mogelijk is wanneer de verzekeringnemer dit niet heeft gemeld aan de verzekeraar, en soms staat er een dergelijke formulering én staat daar nog bij dat dit alleen het geval is bij zaken die "op een uitdrukkelijke vraag" (van de zorgverzekeraar) niet zijn gemeld, óf dat de uitsluiting niet van toepassing is wanneer de verzekering tot stand is gekomen zonder medische selectie. Het lijkt mij de moeite waard om verzekeraars te vergelijken op dit punt, en bij twijfel contact op te nemen. Tandverzekeringen waarvoor een selectie van toepassing is, kan ze direct af laten vallen. Bij orthodontie is het nog anders, omdat dat vrijwel altijd te voorzien is en het niet haalbaar is om een vergoeding voor orthodontie te beperken tot die gevallen waarin het niet vantevoren te voorzien was dat die behandeling nodig was. Er wordt soms wel een wachttijd gehanteerd voordat iemand in aanmerking komt voor vergoeding voor orthodontie; dat is júist omdat dit bij uitstek een vergoeding is waar mensen speciaal hun verzekering op uitkiezen. Over de kwestie van aansprakelijkheid durf ik weinig te zeggen, behalve dat het erg ingewikkeld is. Wettelijk gezien behoort verzorging en verpleging in het kader van een behandeling tot de behandeling, zodat een ziekenhuis bij letselschade ontstaan door fouten of nalatigheid in de verzorging aansprakelijk KAN zijn op grond van de behandelovereenkomst. Het aantonen van de schade is in dit geval geen punt; de moeite zit erin dat je moet aantonen dat er sprake is van een wanprestatie, oftewel een tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst. Het moet dan aantoonbaar zijn dat het verpleegkundig personeel niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar in die situatie verwacht mocht worden. In de praktijk kijkt een rechter dan vaak naar de naleving van interne (veiligheids)protocollen, en voor zover mij bekend zijn die er t.a.v. valincidenten vooral voor ouderen. Daarnaast is het nog de vraag of het letsel voorkomen had kunnen worden als er een verzorgende of verpleegkundige bij was geweest. Lijkt mij werk voor een advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht en/of letselschade.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100