Wat is de bezwaartermijn on alsnog bezwaar te maken tegen de spaartax?

Aangezien je dus bezwaar gemaakt MOET hebben om in aanmerking te komen voor compensatie.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat kan niet meer. Bezwaar moet worden gemaakt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Als je niet hebt meegedaan met de "massaal bezwaar procedure" betekent dat volgens de Hoge Raad niet dat dit alsnog kan met een ambtshalve vermindering. "Met betrekking tot de jaren 2017 en 2018 overweegt de Hoge Raad als volgt. 3.5.2 Artikel 9.6 Wet IB 2001 bepaalt dat ambtshalve vermindering uitsluitend geschiedt op de voet van dit artikel en in bij Ministeriële regeling aan te wijzen gevallen. In artikel 45aa, aanhef en letter b, Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: de Uitvoeringsregeling) is bepaald dat geen ambtshalve vermindering wordt verleend indien de onjuistheid van de belastingaanslag voortvloeit uit jurisprudentie die eerst is gewezen nadat die aanslag onherroepelijk is komen vast te staan, tenzij de Minister van Financiën anders heeft bepaald." Aldus ECLI:NL:HR:2022:720 Misschien is er toch nog hoop als de Minister alsnog wat anders gaat bepalen... Dan geldt nog (volgens info op de site van Rendement): @ 2017-2020, aanslagen die nog niet waren opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 (de datum van het arrest van de Hoge Raad): zij krijgen rechtsherstel volgens dezelfde uitgangspunten, maar dit zal de Belastingdienst pas later in gang zetten. Voor aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden vanaf medio september, en voor gevallen waarin er nog geen aanslag is opgelegd vanaf medio oktober.@

In dit uitzonderlijke geval geldt de gebruikelijke bezwaartermijn van 6 weken waarschijnlijk niet. De Hoge Raad heeft inmiddels (vrijdag 20 mei) besloten dat alleen spaarders die destijds binnen 6 weken bezwaar hebben gemaakt, recht hebben op compensatie. Zoals het er nu voor staat zijn de Tweede Kamer en het kabinet het daar niet mee eens. Daardoor is de kans groot dat ook de spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt, alsnog worden gecompenseerd. Wel zullen de beleggers die geen bezwaar hebben gemaakt, niet worden gecompenseerd. Als het alleen om de spaarders gaat, is de compensatie 7 miljard euro. Als het om spaarders + beleggers gaat, is het 11,7 miljard euro. De Tweede Kamer vindt waarschijnlijk 7 miljard euro het maximum mogelijke. Op Prinsjesdag van dit jaar wordt meer duidelijkheid verschaft. Bron: AD, 21 mei 2022: Gedupeerde spaarder mag nog altijd hopen op compensatie.. M.b.t. 2021 en 2022 geldt niet een bezwaartermijn. Iedereen die in aanmerking komt, wordt automatisch gecompenseerd - als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van december 2021.

Toegevoegd op 21 May 2022 07:52: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100