Wat te doen met een schenking van € 150.000,= op 1 dec. ivm vermogensrendementsheffing?

Mijn moeder woont in een verzorgingstehuis.
Haar eigen woning is verkocht.
Nu krijgen wij op 1 december 2016 € 150.000,=
€ 150.000,= -/- vrijstelling van € 48.874,= € 101.126,=
Moet ik dan in 2017 1,2% van € 101.126, =
€ 1213,= vermogensrendementsheffing betalen?
Of betaal ik dan 1/12 deel van € 1213,= € 101,=?
Het geld bij mijn moeder op de rekening laten staan is geen optie.
Haar eigen bijdragen voor het verzorgingstehuis wordt getoetst via de belasting opgave.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je betaalt vermogensrendementheffing over het totale vermogen in box 3 volgens de stand op 01-01. Dat is per saldo 1,2 procent belasting over het totale vermogen minus de vrijstelling. Het ontvangen bedrag gaat dus meetellen in de belastingaangifte over 2017. Een echte rib uit je lijf wordt echter niet de vermogensrendementheffing maar de schenkbelasting. Het ontvangen bedrag moet je uit eigen beweging aangeven voor de schenkbelasting en minus een kleine vrijstelling van eur 5304.- mag je aan de fiscus 20 procent over het ontvangen bedrag afstaan. Ja, dat is schrikken. Ben je echter tussen de 18 en 40 en is er nog nooit beroep op de speciale eenmalige hogere vrijstelling gedaan dan geldt een vrijstelling van eur 25.449. Ga je het geld aantoonbaar gebruiken om (bijv.) een huis te kopen of de hypotheek af te lossen dan is de eenmalige hogere vrijstelling zelfs eur 53.016.- (Bedragen 2016) Wat betreft je moeder: bedenk dat de Wet langdurige zorg als peildatum voor inkomen/vermogen twee jaar terug neemt. Dus toen de eigen bijdrage voor het verpleeghuis voor 2016 werd berekend, werd uitgegaan van jaar belastbaar inkomen van 2014. Voor de eigen bijdrage voor 2017 kijkt men terug naar 2015, enz. Wellicht kent een financieel adviseur/notaris wat tips en tricks om het fiscale leed te verzachten. Toegevoegd na 1 uur: Kleine correctie: De van toepassing zijnde schenkingsvrijstelling buiten beschouwen gelaten, betaal je over het als schenking ontvangen bedrag als kind (2016): van € 0 tot en met € 121.902:10% Over het meerdere vanaf € 121.903 en hoger: 20% Het is belastingtechnisch ook mogelijk dar de schenker de schenkingsbelasting voor zijn rekening neemt i.p.v. de ontvanger, maar dan worden de vermelde percentages hoger.

Tot 2012 meette de Belastingdienst de hoogte van je eigen vermogen op twee momenten: op 1 januari en op 31 december van het jaar. Het gemiddelde bedrag van deze twee meetmomenten zag de Belastingdienst als je eigen vermogen. Vanaf 1 januari 2012 werkt de Belastingdienst echter nog maar met 1 peildatum voor de berekening van het eigen vermogen, namelijk 1 januari. Je betaalt dus vermogensrendementsheffing over het eigen vermogen dat je op 1 januari van het betreffende jaar bezit. Dat betekent dat u voor het belastingjaar 2016 nog geen belasting betaald over de schenking. Mocht dat bedrag er echter op 1 januari 2017 nog steeds op staan dan moet u voor het belastingjaar 2017 daar belasting over betalen. Ik heb geen idee hoe u dat zou kunnen voorkomen, tenzij heel misschien door allerlei ingewikkelde belastingconstructies (zoals stallen in een lijfrente of zoiets) waar ik u niet bij kan helpen. Dus u heeft dan nog ongeveer een maand de tijd voor over dat voor te leggen aan een fiscalist of zoiets.

Een vrijstelling (48.874?) vermindert niet het te ontvangen bedrag. Wel de schenkbelasting. Die is in uw geval, indien u ouder bent dan 39 jaar, € 16.748. Netto resteert € 133.262. Zorg dat de schenkbelasting voor 31-12-2016 is betaald, want een schenkbelastingschuld vermindert het vermogen voor box 3 niet. Berekening: 10% van 121903= 12190. Voorts 20 % (150.000-5.304 -121903) is 22793 is 4558. Totaal 12190+4558 is 16748. Over de stand van uw in 2016 toegenomen vermogen per 1-1-2017 betaalt na aangifte inkomstenbelasting 2017 normaliter omstreeks juni 2018 belasting over box 3. Dus u hoeft in 2017 geen vermogensrendementsheffing te betalen. Er is voor box 3 -mits u een fiscaal partner hebt - een vrijstelling van circa € 50.000. Als u geen andere box 3 vermogensbestanddelen hebt betaalt u in 2018 over 2017 (tarief 2016) 1,2 % van 133262-50.000 is 1,2 % van 83.262 is € 999. Dat is 0,7 % van 133.262 Indien u omstreeks 1 oktober 2017 voorlopige aangifte doet en betaalt dan betaalt u over dat bedrag over 2017 geen box-3 belasting. Tip: Als u in december nog een schuld maakt bij voorbeeld door aankoop auto van stel € 10.000 (ook als die pas in 2017 wordt afgeleverd) dan leidt dat ook tot minder vermogen voor box 3. Tip: Als u uw zorgverzekering voor 2017 in 2016 ineens vooruitbetaalt dan krijgt u 3 % korting en 1,2 % besparing belasting box 3. Bij een premie van € 2.500 geeft dat een voordeel van €105. NB Uitgangspunt is dat €150.000 voor u is en niet met broer of zus moet delen. Het is raadzaam om voorafgaande aan de schenking uw eventuele kinderen, voor zover ouder dan € 18 jaar, door uw moeder in mindering op uw aandeel ieder het vrijgesteld deel ad € 2.122 te laten schenken. Dat spaart per kind € 424 schenkbelasting.

Bronnen:
Elsevier Belastingalmanak 2016, paragraaf 63

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100