ik wordt zzp er ,ik ga begeleiding geven aan (zorg)kinderen ,welke btw tarief moet ik rekenen?

nee

Weet jij het antwoord?

/2500

Als het gaat om een aantal 'zorgsoorten' die vallen onder de AWBZ, dan geldt een vrijstelliing en hoeft dus geen btw gefactureerd te worden. In zo'n geval dient er een indicatie die afgegeven is door het CIZ. Omdat de toepassing van het juiste tarief nauw luistert als je ondernemer bent voor de BTW kun je het beste, voor de zekerheid, contact opnemen met de Belastingdienst. "AWBZ-zorgdiensten en huishoudelijke verzorging, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zijn vrijgesteld van btw. Het gaat bijvoorbeeld om diensten voor personen met: ■een lichamelijke of psychische aandoening ■een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap ■een psychosociaal probleem Voorbeelden van vrijgestelde diensten ■persoonlijke verzorging van personen die niet zelfredzaam zijn ■huishoudelijke hulp ■bevordering van zelfredzaamheid ■het uitlenen van verpleegartikelen voor een lichamelijke aandoening of beperking voor maximaal 26 weken Voor de AWBZ-zorg moet de klant aan wie de zorg wordt verleend een indicatiebesluit hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De aanspraak op Wmo-zorg moet de gemeente hebben goedgekeurd. AWBZ- of Wmo-zorg wordt voor een aantal uren per dag of week en voor een bepaalde periode toegewezen. (...) Welke AWBZ-diensten? De AWBZ-diensten die zijn vrijgesteld staan genoemd in het Besluit zorgaanspraken AWBZ, artikel 2, lid 1, onderdelen a tot en met e en h (tekst tot 1 januari 2013)." Klik je vervolgens dat artikel open, dan verschijnt een hele lijst met termen als: a. persoonlijke verzorging als omschreven in artikel 4; b. verpleging als omschreven in artikel 5; c. begeleiding als omschreven in artikel 6; d. behandeling als omschreven in artikel 8; e. verblijf als omschreven in artikel 9; (...) h. het gebruik van een verpleegartikel als omschreven in artikel 11; (...) Elk punt is weer open te klikken, zie de tweede bron. Als je een van de activiteiten verricht die daarmee te maken hebben, hoeft geen btw in rekening te worden gebracht. Klik je c. open, dan is bijv. te lezen: "Begeleiding omvat activiteiten aan verzekerden met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: a. de sociale redzaamheid, b. het bewegen en verplaatsen, c. het psychisch functioneren, d. het geheugen en de oriëntatie, of e. die matig of zwaar probleemgedrag vertonen."

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/BWBR00...
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/conn...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100