Is Pasen christelijk of joods?

Oorspronkelijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Pasen is een christelijk feest maar het vindt zijn oorsprong in het joodse Pesach: "Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Volgens huidige berekeningen heeft deze kruisiging plaatsgevonden tussen de jaren 26 en 36. De Duitse geologen Jefferson Williams en Markus Schwab claimen, uitgaande van hun onderzoek vanuit het Evangelie van Mattheüs, dat de kruisiging op 3 april van het jaar 33 rond 15 uur is voltrokken. Op deze tijdstip zou er een zandstorm en een (tweede) aardbeving hebben plaatsgevonden. De eerste aardbeving dateert namelijk van 31 v.Chr. In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feest waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd. Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld." "Pesach en het christendom Christenen noemen Pesach vaak 'pascha'. Pascha is het Aramese woord voor Pesach. Opvallend is dat in de Oosters-orthodoxe Kerk het woord Pascha met het Griekse Pascho (dat "lijden" betekent) verbond. Daarmee gaf men een christelijke betekenis aan Pasen. Vreemd genoeg is 'pascha' juist de Hebreeuwse naam voor het christelijke paasfeest. Het christelijke Pasen is geïnspireerd op het joodse Pesach en het vroegere lentefeest — dat dus aan de basis van beide ligt — hoewel met een nieuwe symboliek rond de kruisiging en wederopstanding van Jezus. Aangezien Jezus en zijn volgelingen zelf Pesach vierden, is er eind 20e eeuw en begin 21e eeuw een gebruik onder sommige groepen christenen ontstaan — oorspronkelijk in Duitsland — om jaarlijks de sederavond te vieren met als doel zo 'dichter bij Jezus te staan'. Ook discussiëren sommige christenen of dit nieuwe gebruik wel authentiek en gewenst is. Het jodendom zelf stelt dat de Pesachregels alleen van toepassing zijn op mensen die joods zijn; het jodendom hekelt de externe uitdraging van religie. Toegevoegd na 1 minuut: Dus Pasen is christelijk maar er zit een Joodse oorsprong in en Jezus zelf vierde ook Pesach. Pasen is dus absoluut NIET Joods!

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesach

Het joodse Pesach bestond al ver voordat er ooit iemand van het christendom had gehoord. Het christelijke Pasen is van dit joodse feest afgeleid. Maar verschillende culturen kennen een vorm van lentefeest (het einde van de koude winter met schaarste aan voedsel en warmte is nu eenmaal een feestje waard), het zou daarom niet verwonderlijk zijn als het joodse pesach van nog veel oudere heidense feesten is afgeleid. Elke cultuur geeft zijn eigen invulling aan feesten, dus ondanks een gerelateerde oorsprong wil dat niet zeggen dat de eigenlijke viering (bij de christenen de opstanding van christus) en symbolen (in het westen en paashaas met gekleurde eieren) van de feesten een op een zijn overgenomen, of zelfs vergelijkbaar zijn.

Een aanvulling op al meerdere goede antwoorden. - bij Pesach vieren de Joden de uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van de slavernij uit Egypte. Om de deurposten werd het bloed van het paaslam gestreken ter geestelijke bescherming. Daarna volgde door doortocht door de rode zee. - christenen geloven dat de Here Jezus het (paas)lam Gods is. Johannes de Doper : zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Joh 1 vs 29 Hij is gestorven en opgestaan met een opstandingslichaam en ten hemel gegaan. Wie in Jezus geloven die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden ( Joh 1 vers 12 ). De christenen vieren de kruisiging en opstanding van Christus . En de bevrijding en redding uit het oude leven. De meeste Joden geloven echter dat hun Messias nog moet komen. Er zijn ook Messiaanse Joden die beiden feesten vieren omdat ze wel in Christus geloven, maar dit is een minderheid.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100