Valt het vervangen van een koelkast onder 'kleine herstellingen' als in Art 7:217?

Art 7:217: De huurder is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

Achtergrond verhaal: Sinds augustus wonen wij met vier mensen op een verdieping met een gedeelde koelkast. Hiervoor hebben wij altijd met drie mensen op de verdieping gewoond en kon de koelkast de bezetting aan. Met vier mensen is dit helaas niet langer het geval.
Moeten wij zelf voor een nieuwe koelkast zorgen of kunnen wij dit probleem bij de verhuurder neerleggen?
De huidige koelkast werkt op zich nog wel redelijk, dus het gaat vooral om de bezetting en niet om het functioneren.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bij kleine herstellingen denk ik aan een loszittende deurknop of zo. Schroefjes aan draaien en klaar. Waar het hier over gaat is een koelkast die te klein is. Dan is het wel de vraag hoe je dat objectief bepaalt. Als iedereen een beetje inschikt moet het toch wel te doen zijn? Oftewel: er is geen sprake van een gebrek, maar er is wel een wens om wat meer ruimte in de koelkast te hebben. Gewoon aan de huisbaas vragen, zou ik zeggen. En als hij geen thuis geeft, kijk dan eens op Marktplaats, is mijn suggestie. Als iedere bewoner een tientje lapt koop je er zelf een.