Is er een batchscript waarmee je printers kunt zoeken die op een pc zijn geinstalleerd?

Ik wil een batch maken die voor mij de aanwezige printers zoekt op een pc en daar een txt bestandje van maakt waarin de printernamen staan en de pc naam. Dit heb ik nu, maar ik krijg steeds al de printers in het txt,bestandsnaam te zien. Terwijl ik als test de Fax had verwijdert. Wat doe ik fout?

@ECHO OFF
REG query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers /v "Fax" "Canon MP640 series Printer"
if errorlevel 1 goto exist
if not errorlevel 1 goto not_exist

:exist
Copy C:>book\Fax_Canon_%computername%.txt

:not_exist
REG query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers /v "Fax"
if errorlevel 1 goto exist2
if not errorlevel 1 goto not_exist2

:exist2
Copy C:>book\Fax_%computername%.txt

:not_exist2
REG query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers /v "Canon MP640 series Printer"
if errorlevel 1 goto exist3
if not errorlevel 1 goto not_exist3

:exist3
Copy C:>book\Canon_%computername%.txt

:not exist3
Copy C:>book\Beide_Niet_Aanwezig_%computername%.txt
exit

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Maak een batchscript (5 regels) met de volgende inhoud: ECHO OFF ECHO %COMPUTERNAME% REG query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers |FIND "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\" >printers.tmp FOR /F "tokens=7,8* delims=\" %%i in (printers.tmp) do @echo %%i DEL printers.tmp De 3 regels hier getoond beginnend met REG zijn 1 regel! Als je hem uitvoert zie je de computernaam en de printer(s). Noem je de file test.bat en voer je uit test>printers.txt dan staat de info in printers.txt

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100