Waarom mag je in een bungalow op een bungalowpark of camping niet permanent wonen?

En is dit te omzeilen. Als scheefwoner ben ik de sjaak.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat mag wel hoor. Er staan zat bungalows te huur/koop, waar je permanent in kan wonen, mits dit door de gemeente gedoogd wordt. Het wetsvoorstel ziet er zo uit: "Het Besluit omgevingsrecht biedt nu al de mogelijkheid een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen voor het (permanent) gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning. Daarbij moet voldaan worden aan een viertal eisen: • De recreatiewoning moet voldoen aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen, • De bewoning mag niet in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden, • De bewoner had op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik en bewoont deze sedertdien onafgebroken, en • De bewoner was op 31 oktober 2003 meerderjarig" http://www.mball.nl/wetsvoorstel Dit voorstel is ingetrokken omdat men vind dat gemeentes zelf verantwoordelijk moeten zijn. Daarover het volgende: "Reden intrekking wetsvoorstel De minister vindt dat de gemeenten zelf verantwoordelijk moeten zijn voor het te voeren gedoog- en handhavingsbeleid. Hierover heeft de minister afspraken gemaakt met de VNG. Het wetsvoorstel is daardoor niet langer nodig en wordt dus ingetrokken. De nieuwe aanpak sluit beter aan bij het kabinetsbeleid waarin verantwoordelijkheden voor het ruimtelijke domein meer bij gemeenten en provincies zijn gelegd" "Gevolgen van het Kabinetsbesluit? Welke gevolgen heeft het besluit om het wetsvoorstel in te trekken voor uw gemeente? Dit hangt af van uw eigen beleid en de gevoerde handhavingspraktijk tot op heden. In ieder geval betekent het intrekken van het wetsvoorstel dat u als gemeente zelf uw voorwaarden kunt vastleggen waaronder een ‘vergunning’ wordt verleend voor de bewoning van recreatiewoningen. Voert u al een duidelijk gedoog- en handhavingsbeleid dan kunt u dit beleid waarschijnlijk gewoon voortzetten" Ik zou dus even bij de gemeente, en het park waar je op staat, informeren, hopelijk heb je wat aan de info.

Omdat dat niet in het bestemmingsplan van de gemeente staat, mag je er niet permanent wonen, je kunt wel in gesprek gaan met de gemeente of zij een uitzondering willen maken, maar de kans is klein dat ze daarmee akkoord gaan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100