Waarom hebben de christenen het altijd over Adam en Eva? zijn ze dan misschien vergeten over de apen?

wel op school leren we altijd dat we van de aap afstamen (W.O.) maar dan in de godsdienst les, dan zegen ze altijd dat Adam en Eva de eerste mensen waren op aarde. ze weten toch zelf dat dat niet waar is maar waarom zegen ze het dan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Evolutie heeft niks met het geloof te maken, christenen geloven dat dit de eerste mensen waren.

Als je een beetje had opgelet op school weet je dat christenen geloven in Adam en Eva.

Christenen hebben het over de 1e mensen en niet over de 1e dieren.

Geloof en evolutie bijten elkaar helemaal niet. Pater Theillard de Chardin zei dat God de evolutie geschapen heeft. Het verhaal van Adam en Eva moet je symbolisch opvatten, niet letterlijk nemen dus.

Omdat er verschillende meningen zijn. -Mensen stammen af van de apen -en/of God heeft de wereld geschapen en Adam en Eva waren de eerste mensen. En wat waar is? Ja dat mag je voor jezelf uitmaken.

Het een sluit het ander niet uit - als de mens van een voorganger afstamt, en je noemt de eerste mensen Adam en Eva, dan zijn de eerste mensen Adam en Eva. Je kunt ze ook Willem en Marije noemen, maar dat zal waarschijnlijk minder aanspreken. Bovendien is er ook een stroming die helemaal niet accepteert dat evolutie een feit is. Die zullen het dus niet eens zijn met de stelling dat we van apen zouden afstammen. Afhankelijk van waar zij hun onderwijs genoten hebben, is het zelfs mogelijk dat het onderwerp evolutie niet eens genoemd wordt.

Waarom hebben de Darwinisten het er altijd over dat we van de apen afstammen? Zijn ze dan misschien vergeten dat God de aarde heeft geschapen en dat Adam en Eva de eerste mensen waren op aarde? Wel op school leren wat altijd dat Adam en Eva de eerste mensen waren. Maar dan met geschiedenis les. Dan zeggen ze altijd dat we afstammen van de apen. Ze weten toch zelf ook wel dat het niet waar is. Waarom zeggen ze het dan? Snap je de hint? Het is maar waar je in gelooft :-)!

De mensen zijn in het Scheppingsmodel NA de apen geschapen. Ze zijn dus verschillend en komen dan alleen in indirecte zin zin uit de schepping van de apen voort. Het lijkt wel of de Schepper steeds ingewikkelder vormen van leven is gaan creeren en heeft dan tot slot de mens geschapen. Het grote probleem van de evolutietheorie is, dat echte overgangsvormen nog steeds ontbreken. Daarvan is geen overtuigend bewijs geleverd, integendeel. Foissielen worden in vele soorten en maten gevonden, maar de tussenvormen (die volgens de evolutiegedachte talrijk zouden moeten zijn) ontbreken. De sprongsgewijze ontwikkeling is iets waar de evolutietheorie geen antwoord op heeft. Toch wordt de dortrine van de evolutie die nu als leer gebracht wordt, onverkort voortgezet. Zelf beschouw ik dat als de grootste wetenschappelijke dwaling. De evolutietheorie zit met veel teveel onopgeloste vragen die objectief beschouwd, aanvaarding volledig in de weg zou moeten staan. Zelfs Darwin geloofde daar niet in. Ook de oersoep wekt -meerdere malen herhaald - meer vragen op dan het antwoorden geeft. Hoe maak je eiwitten zonder DNA en hoe maak je DNA zonder eiwitten. Dit is al een van de lastigst te beanwoorden vragen vanuit het evolutiemodel. Hoe kun je uit ongeveer 100 aminozuren ongeveer 20 rangschikken en dan alleen de linksdraaiende versie Totdat eiwit gevormd is, is het instabiel, pas als eiwit is het stabiel en functioneel. Dit zijn tegenstrijdigheden waar bij lange na nog geen sluitend antwoord gegeven is vanuit de evolutietheorie. Vanuit intelligence based creation zijn dergelijke processen echter eenvoudig te verklaren. Waarom hebben eenvoudige dieren vaak een veel langer DNA (welke repetent gecodeerd is) dan een mens. Dit zijn lastige vragen voor een evolutionist. Adam en Eva zullen wellicht veel plezier gehad hebben met de apen en andersom.

Het verhaal achter het christelijke geloof is een mooi 'sprookje'. Het vertelt dingen die ons bewust kunnen maken over feiten uit de harde werkelijkheid. De wetenschap is totaal iets anders. Dat zijn feiten, en lang niet zo romantisch als het verhaal van Adam en zijn Eva.

Misschien is het zo dat de Christenen de Bijbel niet symbolisch genoeg interpreteren. Ze willen niet dat wij mensen met een ziel, verwarren met dieren zonder ziel. Echter het zou kunnen dat tijdens de evolutie van aapachtige tot mensachtige ergens ... de ziel ontstond. De ziel van de mens is dan het Goddelijke element in de evolutionaire transformatie van mensaap naar mens.

Even iets rechtzetten. Binnen de evolutieleer is nooit gesteld dat wij van de apen af zouden stammen. Daarvoor zijn we genetisch te verschillend. Wel is gesteld dat apen en mensen van gemeenschappelijke voorouders afstammen. Omdat de evolutieleer door (cristelijke) gelovigen als strijdig met de schepping (door god) wordt gezien hebben we de situatie dat alle archeologie etc. op twee manieren wordt verklaard. Gelovigen zeggen: "dat heeft God zo gemaakt of gewild" en mensen van de wetenschap: "het is op deze wijze ge-evalueerd onder die en die omstandigheden". Om de aanwezigheid van mensen op aarde te verklaren is er door gelovigen een mooi verhaal bedacht met een zekere Adam en een Eva in het paradijs. (ja en geloven ontslaat je van het leveren van een bewijs daarvoor) Er zijn veel scholen (met name in de VS) waar de evolutieleer niet mag worden onderwezen. Reden daarvoor: God heeft het gemaakt, dus er kan geen evolutie zijn. Let wel, ik ben niet tegen welke geloof dat ook. Het is alleen jammer dat de interpretatie van het geloof voor veel gelovigen het beoefefen van wetenschap en vergroten van kennis in de weg staat.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_van_de_mens

Discuteer nooit over het geloof, omdat dit zinloos blijkt te zijn. De mensen die in Adam en Eva geloven hebben dit op jonge leeftijd geleerd. Wat je op jonge leeftijd hebt geleerd, kun je later zeer moeilijk in de hersenen veranderen. Daarnaast zijn jonge mensen onbevangen en geloven zeer snel wat ouderen hun vertellen. Kijk maar naar de kindsoldaten in Afrika. Deze kinderen worden op jonge leeftijd geïndoctrineerd dat moorden niet erg is en op die manier je maak je op die leeftijd met gemak de grootse moordenaars van ze. Nu de moderne wetenschap steeds meer doctrines uit het christendom ontzenuwt (Adam en Eva waren bij lange na niet de eerste mensen), moet je als christen afscheid nemen van wat je op jonge leeftijd hebt geleerd. Dit is een zeer moeizaam proces. Daarnaast moet je erkennen dat wat je vroeger geleerd hebt, b.v. van je ouders, dat niet waar is. Niemand vindt dit leuk, ook jij zou dit niet leuk vinden. En dus blijven ze geloven wat ze geleerd hebben om zelf niet in de war te raken, maar ook omdat ze geen zin hebben afscheid te nemen van hun geloofsgenoten, meetal hun vrienden. Dit is vermoedelijk de verklaring dat in een zeer vooruitstrevend land als Amerika (zeker op wetenschappelijk gebied) 60% van de mensen in het Adam en Eva verhaal geloven. In Europa liggen die cijfers wat anders en daar zie je dan ook een behoorlijke ontkerking plaatsvinden.

ze weigeren te geloven in de evolutie theorie

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100