Waarom is bleekmiddel zo slecht voor het mileu?

Waarom is bleekmidddel, eigenlijk chloor zo slecht voor het milieu? Hoe komt het op de mileu, wat gebeurt er als we bleekmiddel gebruiken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Chloorbleekmiddel is erg slecht voor het milieu. In het riool of de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan chloor chemische verbindingen vormen met andere stoffen. Deze verbindingen zijn soms erg moeilijk afbreekbaar en schadelijk voor het milieu. Bovendien kost de productie van chloor veel energie en kunnen er schadelijke stoffen bij vrijkomen, zoals asbest en kwik. Het transport van het giftige chloorgas brengt grote risico's met zich mee. Reden genoeg dus om geen chloor te gebruiken. In combinatie met andere schoonmaakmiddelen is chloor zelfs gevaarlijk, omdat het giftige chloorgas kan ontstaan. Een bijtend gas, dat onmiddellijk op de ademhaling kan slaan. Ook de combinatie chloor en urine geeft chloorgas; doe dus nooit zomaar bleekwater in de pot! Tegenwoordig is er ook bleekwater zonder chloor. Hierin is chloor vervangen door een veel minder schadelijk bleekmiddel, waterstofperoxide. Maar het bevat nog wel andere bestanddelen die het milieu onnodig belasten.

Bronnen:
http://www.talk2000.nl/mediawiki/index.php/Chloor

Bleekmiddel is een verzamelnaam voor diverse producten, waaronder chloor - natriumperoxide en waterstofperoxide. Chloor is het meest particulier gebruikt: 'In het riool of de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan chloor chemische verbindingen vormen met andere stoffen. Deze verbindingen zijn soms erg moeilijk afbreekbaar en schadelijk voor het milieu. Bovendien kost de productie van chloor veel energie en kunnen er schadelijke stoffen bij vrijkomen, zoals asbest en kwik. Het transport van het giftige chloorgas brengt grote risico's met zich mee. Reden genoeg dus om geen chloor te gebruiken. In combinatie met andere schoonmaakmiddelen is chloor zelfs gevaarlijk, omdat het giftige chloorgas kan ontstaan. Een bijtend gas, dat onmiddellijk op de ademhaling kan slaan. Ook de combinatie chloor en urine geeft chloorgas; doe dus nooit zomaar bleekwater in de pot! De milieubelasting van chloor wordt voornamelijk veroorzaakt door verkeerd en te overvloedig gebruik. Het verdwijnt dan ongebruikt in het riool. Bij vermenging met zuren of amines ( uit zure schoonmaakmiddelen) wordt het schadelijke chloorgas gevormd. Gasvormig chloor is irriterend aan ogen en luchtwegen en kan brandwonden veroorzaken op de huid. Bij een concentratie van slechts 3,5 ppm is chloor al te herkennen aan de geur; chloor kan acuut dodelijk zijn bij 1000 ppm maar langdurige blootstelling (40 uur per week) moet niet hoger zijn dan 0,5 ppm. Bij het mengen van chloor met urine, ammoniak of andere schoonmaakmiddelen kunnen zich giftige mengsels vormen van chloorgas en stikstoftrichloride, daarom moeten deze combinaties vermeden worden.' Natriumperoxide: 'De stof reageert hevig met water, waarbij brand kan ontstaan, en met organische verbindingen en metalen in poedervorm, waardoor ontploffingsgevaar ontstaat. Natriumperoxide is een sterk oxidatiemiddel en reageert hevig met reducerende stoffen. De stof is zeer corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van de stof kan longoedeem veroorzaken.' Waterstofperoxide: 'Waterstofperoxide wordt onder andere gebruikt als ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld bij ontstekingen in de mondholte, ontsmetting van drinkwater, als bleekmiddel bijvoorbeeld bij het bleken van stoffen, tanden, botten en haar (blonderen). Dit ontsmettende en blekende vermogen wordt veroorzaakt door de oxiderende werking van waterstofperoxide. Om deze reden wordt waterstofperoxide veel gebruikt in laboratoria en bij de productie van sommige organische stoffen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chloorbleek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumperoxide
http://www.talk2000.nl/mediawiki/index.php/Chloor

Dat hangt er vanaf wie het beweert, op zich is bleekmiddel erg nuttig en bij normaal gebruik geschikt voor desinfectie rond het huis, zonder nadelige effecten op het milieu. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is het hypochloriet dat kan ontstaan en erg giftig is voor groene planten. Mijn inschatting is dat het erg wordt overdreven en je rond het huis een groot gezondheidsvoordeel kunt halen door aanrecht, wc en deurknoppen regelmatig met hypochloriet schoon te maken zodat je overdracht van griepjes en buikgriepjes tussen gezinsleden voorkomt. Het chlorineren van organische verbindingen is volgens mij een industrieel proces bij hoge concentraties en temperatuur en komt niet voor in het afvalwater, het hypochloriet wordt omgezet naar chloride, een stof waar de zee vol mee zit.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100