Hoe zijn kleuren ontstaan?

Planten zijn groen, bomen zijn bruin, sneeuw is wit en vachten kunnen ook allemaal kleuren hebben.

Ik vraag me af, hoe zijn kleuren ontstaan?
Heeft het iets te maken met evolutie?

Ik weet dat dit een erg moeilijke vraag is om te beantwoorden net zoals de de oerknal, daarom wil ik mijn vraag wat makkelijker maken.

Kunnen dingen een andere kleur krijgen door evolutie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Kleuren ontstaan door reflectie. Zo gebruikt een chloroplast (die veel in bladeren zitten), al het licht, behalve het groene licht, voor de fotosynthese. Deze groene kleur reflecteert het blad en die zie je. (Zie bron voor de absorptie bij verschillende kleuren licht). Dit geldt voor alles, wit reflecteert al het licht, zwart absorbeert al het licht (en je ziet dus geen reflectie, 'niks' dus eigenlijk). Een rode baksteen absorbeert dus al het licht, behalve het rode licht, wat weerkaatst wordt en door jou gezien. Toegevoegd na 3 minuten: Kleuren van levende wezens hebben meestal een functie (pigment om schadelijk zonlicht tegen te houden, of een schutkleur natuurlijk). Deze kan wel degelijk veranderen, zo zijn er vlinders die al in een paar generaties van kleur kunnen veranderen. Als ze altijd hebben gezeten op een donkerbruine muur, en deze muur wordt lichtbruin geverfd zal de vlinder van kleur 'mee veranderen' (dmv natuurlijke selectie). Het is natuurlijk niet zo dat het in een keer van geel naar rood kan gaan, maar als je maar lang genoeg wacht en steeds een iets donkerder kleurtje geeft (eerst geel, donkergeel, lichtoranje, donkeroranje, rood) is dit best mogelijk. Bloemen hebben vaak kleuren om insecten aan te trekken. De kleur van andere levenloze dingen komt gewoon omdat die bepaalde moleculen nou eenmaal die kleur heeft. Kan ik geen verklaring voor geven, dat is nou eenmaal zo!

Bronnen:
http://dwb.unl.edu/Teacher/NSF/C11/C11Link...
School!

Alleen levende dingen kunnen andere kleuren krijgen. Dus sneeuw niet. Vacht wel, als de omgeving een andere kleur krijgt, zullen vachten uiteindelijk mee bewegen. Echter, de kans dat blkaderen niet meer groen zijn, is vrij klein; De hoofdreden waarom bladeren groen zijn, is dat rood en blauw licht opgenomen worden om van CO2 en H@o suikers te maken.

Kleuren ontstaan omdat materiaal de complementaire kleur absorbeert. Dat is gewoon een eigenschap van een materiaal, net als hardheid van steen of kookpunt van water. Dus sommige stenen zijn grijs en andere rood (of roodachtig), maar die veranderen niet met de evolutie of het verstrijken van de tijd. Levende of organische materialen kunnen van kleur veranderen omdat er iets in het materiaal kan veranderen (zoals een blaadje dat van groen, naar rood en ten slotte naar bruin kleurt)

Kleuren kan je zien omdat ze door het licht geraakt worden. Je kunt dus eigenlijk wel stellen dat kleuren niet bestaan als licht niet zou bestaan. In het pikke donker zie je tenslotte geen enkele kleur. Licht is dus nodig om kleuren te kunnen zien. Door allerlei reacties op het licht zoals bijvoorbeeld fotosynthese ontstaan er kleur nuances.

Kleuren bestaan al sinds de aarde bestaat

Afhankelijk van het soort materiaal en de manier waarop dit materiaal op zeer kleine schaal opgebouwd is, laat een materiaal elektromagnetische golven door, absorbeert het en kaatst het terug. Net als golven in de zee kan je ook verschillende soorten golven hebben in een elektromagnetisch veld. Vanaf een bepaald punt kunnen jou ogen het waarnemen als de kleur rood. Als de frequentie toeneemt wordt het geel, groen, blauw en uiteindelijk paars. De frequentie kan dan nog steeds verder toenemen, maar door de manier waarop onze ogen gemaakt zijn kan je het niet meer zien. Dus door de manier waarop materie gemaakt is, en door de eigenschappen van elektromagnetische golven zijn zulke golven er nou eenmaal. En onze ogen kunnen deze golven waarnemen. Bedenk je alleen dat een bepaalde golf niet zozeer een kleur IS, maar dat jou hersens de signaaltjes uit je oogzenuw VERTALEN als een kleur. Evolutie en dit verhaal: Door evolutie zijn ogen ontstaan en hebben wij de mogelijkheid golflengtes tussen bepaalde waarden om te zetten als kleur. Sommige dieren bestrijken een gebied dat niet helemaal hetzelfde is als de onze, denk aan insecten die een kleur voorbij paars waar kunnen nemen, en aan slangen die een kleur voorbij rood waar kunnen nemen. Door evolutie kan de manier waarop een organisme gebouwd is veranderen, dus ook het materiaal aan de buitenkant en daarmee eventueel ook zijn kleuren. Door evolutie of technologie die wij nog niet beheersen is het in principe mogelijk in onze hersenen te gaan knutselen zodat we geluiden als kleuren waarnemen en licht als geluid of smaak. (ik kan het je niet aanraden, maar het is in principe in theorie mogelijk)

Ja, dingen kunnen een andere kleur krijgen door evolutie. Er is een heel bekend voorbeeld, de peper-en-zoutvlinder: "Oorspronkelijk was alleen de lichte variant van de peper-en-zoutvlinder bekend, tot in het Engeland van de negentiende eeuw plotseling een zwarte variant opdook. Deze zwarte variant kwam normaal gesproken slechts bij 1 % van de peper-en-zoutvlinders voor, terwijl zwarte exemplaren ook nog eens een zeer lage overlevingskans hebben. Ze vallen namelijk op voor vijanden wanneer ze op een witte berkenstam zitten. Later bleek, dat met het opkomen van de industrie tijdens de Industriële revolutie, deze zwarte variant betere overlevingskansen bood dan de lichtere. Door het vele roet in de lucht waren bomen en gebouwen namelijk zwart verkleurd, met als gevolg dat de lichte variant eerder gezien werd door vijanden. In deze steden keerde de verhouding zwart-wit zich om: 99 % van de peper-en-zoutvlinders was zwart en slechts 1 % wit. Later, met het terugdringen van de roetuitstoot, nam de beroeting van bomen en gebouwen af, en nam het aandeel witte peper-en-zoutvlinders weer toe. Dit verschijnsel werd later gebruikt als voorbeeld van natuurlijke selectie." http://nl.wikipedia.org/wiki/Peper-en-zoutvlinder

Kleuren zijn niet ontstaat, die waren er altijd al sinds de oerknal, die je ook al even zelf noemde. Want sinds die oerknal is er licht en zijn er dus kleuren. Licht, ofwel elektromagnetische straling van een bepaalde golflengte die wij met onze ogen kunnen waarnemen, is er hoofdzakelijk dankzij onze zon, die uiteindelijk vanuit de oerknal brandstof heeft gekregen om op de aarde licht mogelijk te maken en ons mensen in staat te stellen licht te kunnen waarnemen. Dit is een mogelijk antwoord. Een ander mogelijk antwoord: We ervaren dat materie een bepaalde kleur heeft wanneer van het opvallend licht een bepaald gedeelte van het lichtspectrum wordt geabsorbeerd en een deel wordt weerkaatst. Bij sneeuw is dat altijd wit geweest, ofwel volledige weerkaatsing van alle lichtgolflengtes. Bladeren zullen altijd groen zijn geweest doordat het chlorofyl wat essentieel is voor fotosynthese nou eenmaal groen is. Vachten en huiden van dieren b.v. zullen steeds een andere kleur hebben gehad in de evolutie van de soort, afhankelijk van de uiterlijke functie, de eigenschappen van de vacht/huid en soms wel degelijk de creativiteit van de onbekende 'creator' achter dit alles.

Je hebt het hier over kleurabsorbsie, de kleuren zelf zijn alom en altijd al aanwezig als fotonen met verschillende energie (die bepaalt de kleur). Stoffen reflecteren de kleuren die ze niet opnemen en DIE kleur zie je. In de natuur wordt nogal met kleuren gestoeid, zoals je aan de kameleon kunt zien, ze zorgen dat iets wel of niet opvalt voor anderen die wel kleur zien, zoals de mens. Veel dieren zien geen kleur maar wel contrast, zoals de oudere generaties de zwart-wit TV nog gekend hebben. Bloemen lokken met kleuren die zelfs in het UV spectrum liggen , vlinders. Deze zien kleuren die wij niet waarnemen. Zo "ziet" een slang diep infrarood (lichaamswarmte ) welke rond de 11-13nM ligt. Dus stoeit de natuur nog veel meer met kleur dan wijnwaar kunnen nemen. Dieren met een goede schutkleur of juist felle kleur als waarschuwing overleven en planten zich voort terwijl hun ongunstiger gekleurde soortgenoten opgepeuzeld worden. Zo krijg je door natuurlijke selectie dat de gunstigst gekleurden over blijven. Wij mensen zien maar een heel klein stukje van alle kleuren die er zijn , van pakweg 800-400nM, wat maar een octaaf is. Zelf zien we eigenlijk maar drie kleuren ,650,550 en 450nM welke laatste -naar ik vernomen heb- via berekening wordt waargenomen, het rood en groen samen wordt van het licht wat de staafjes waarnemen, afgetrokken en dat nemen we waar als blauw. Toch kunnen we met dat onvolmaakte systeem nog miljoenen kleurnuances waarnemen. Toegevoegd na 3 minuten: Het diep infrarood dat wordt waargenomen door slangen is 11-13 micrometer. 11-13 nM zou heel kortgolvig UV zijn wat bij mijn weten ook niet door dieren wordt waargenomen.

Ja, dat kan door seksuele selectie. Als er een koppeling optreedt tussen een gen voor een kleur en de voorkeur voor die kleur is aanwezig, dat kan er een zeer snelle evolutie optreden. Stel dat een mannetjesvogel opeens blauwe staartveren krijgt en er vrouwtjes vinden dat een aantrekkelijke kleur, dan zullen de vrouwtjes ook weer veel nakomelingen met blauwe staartveren en een voorkeur voor blauwe staartveren krijgen. Dit proces gaat in principe door totdat de eigenschap een te groot nadeel oplevert voor de overleving van de mannetjes. Als voorbeelden kunnen dienen: De cichliden van Afrikaanse meren en de fazanten in Zuid Oost Azie. Het treedt vooral op bij vogels en vissen omdat deze dieren veel meer kleuren kunnen vertonen. Belangrijke figuren in de theorievorming zijn Ronald Fisher en Charles Darwin.

Dingen kunnen inderdaad een andere kleur krijgen door de evolutie: de dieren met de beste schutkleur overleven en krijgen een jong met een nog betere schutkleur, dat jong krijgt ook weer jongen met een nog iets betere schutkleur. Dit proces gaat door tot de perfecte schutkleur.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100