Welke stelling is waar: ‘Wat mensen denken bepaalt de cultuur’ of ‘Cultuur bepaalt wat mensen denken’?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wat mensen denken, doen, hoe ze met elkaar omgaan en de geografische omstandigheden bepalen de cultuur. Maar daarnaast zijn economie en religie ook erg bepalend voor de cultuur.

De mensen begonnen over iets te denken en zo ontstond een bepaalde cultuur. De cultuur is dus door de mensen bepaald, het is een soort algemeen gedachtengoed. Een cultuur wordt in stand gehouden doordat er steeds op gewezen wordt hoe we ons aan onze cultuur moeten houden en daardoor blijven we een cultuur houden die naar ons land en zijn gewoontes gerefereerd is. Er kan echter een cultuuromslag plaatsvinden en dat gebeurt wanneer ierdereen er anders over gaat denken. De mens bepaalt dus zijn cultuur.

Cultuur wordt inderdaad bepaalt door de mensen zoals mijn voorganger al heeft opgemerkt. Hij mist helaas nog een belangrijk punt; cultuur kan de mensen op zijn beurt ook weer beinvloeden. Bepaalde muziek, film of andere kunst beinvloed mensen, waardoor ze toch weer anders kunnen gaan denken over bepaalde zaken. De conclusie die hieruit volgt is dus dat beide stellingen juist zijn en hand in hand gaan.

Cultuur bepaalt doorgaans wat mensen denken. Cultuur is niet statisch. Door contact met andere culturen of omdat er een heel originele persoon op het toneel verschijnt (hoogst zeldzaam) kunnen andere denkbeelden ingang vinden. Als die voldoende kritische massa krijgen, verandert de cultuur. Overigens vind ik "cultuur" steeds meer een onwerkbaar begrip. Je moet steeds duidelijk aangeven wat je er in een bepaalde context mee bedoelt. Culturen zijn lang niet zo homogeen als vaak wordt verondersteld. Het is eigenlijk onzin om te spreken over DE islamitische cultuur, of DE Nederlandse cultuur in de 17e eeuw. Binnen iedere zgn. cultuur zijn verschillen tussen b.v. locaties, sociale klassen, religieuze groeperingen, sociale klassen en leeftijdsgroepen.

Wikipedia zegt over cultuur (o.a.) het volgende: "Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. Er bestaan uiteenlopende definities van "cultuur", die duiden op verschillende theoretische benaderingen voor de beeldvorming of evaluatie van de menselijke activiteit en haar producten." Cultuur, de menselijke activiteit en haar producten (in de breedste zin), wordt derhalve denk ik bepaalt door ons denken (en doen, maar dat komt weer uit ons denken voort), maar bepaalt anderzijds mede ons denken. Beide stellingen zijn m.i. niet waar, aangezien niet alle handelen uit het denken voortkomt en het denken dus niet (alleen) bepalend is voor de cultuur en anderzijds de cultuur niet de enige invloed op het denken is. Een betere stelling zou zijn: Het menselijk denken en de cultuur beïnvloeden elkaar wederzijds sterk maar zijn in beide richtingen niet bepalend.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur

Cultuur bepaalt wat mensen denken is een overdracht van generatie op generatie. Wat mensen denken bepaalt de cultuur, is toegevoegd wat er al was.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100