Waarom is de evolutietheorie van Darwin minder staafbaar dan het creatieverhaal van de Bijbel?

Vanaf vandaag wordt nederland massaal gespamd met een brochure over de validiteit van Darwin's evolutietheorie. In de brochure wordt gesteld dat er geen bewijs is voor de evolutietheorie.

Kan iemand uitleggen waarom de bijbel het bij het rechte eind heeft en Darwin zich vergist? En belangrijker: welk bewijs er is tegen de theorie van evolutie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De reden waarom ze beweren dat evolutie het niet bij het rechte eind heeft is omdat in de bijbel staat dat god de dieren heeft gecreëerd. Als evolutietheorie dus klopt, klopt de bijbel niet. Hierdoor kan je aan god twijfelen. Waarom de bijbel het persé bij het juiste eind is weet ik niet. Maar deze groep mensen hebben een diep gewortelde geloof dat dit zo is. Dus gaan ze irrationele kritiek leveren op vrij evidente zaken zoals de evolutietheorie. De kritiek die ze leveren valt onder 2 richtingen. De missing link kritiek. We kunnen niet elke stap van de evolutie bewijzen door botten en fossielen etc dus is er geen echt bewijs voor evolutie. Het kritiek op perfectie. Er zijn in de natuur zulke perfecte dingen dat het niet geëvolueerd kan zijn. (zoals vleugels en ogen) ze denken namelijk dat evolutiebiologen denken dat dingen per ongeluk evolueren en aan die perfecte dingen heb je niets als het niet in een keer goed evolueert. Zoals een creationist ooit zei: you don't have much use for a half eye. De notie dat er per ongeluk een oog in zijn geheel evolueert is belachelijk dus klopt het niet. geen enkele bioloog beweert trouwens dat er per ongeluk een compleet oog evolueert, maar ze snappen het gewoon niet. Als je geïnteresseerd bent in de hele evolutie versus creationisme debat raad ik aan wat op te zoeken van Richard Dawkins hij heeft filmpjes op youtube en hij is auteur van het boek the god delusion.

De strijd tussen Darwin en de Bijbel zal eeuwig doorgaan.In de tijd toen de bijbel ontstond konden veel mensen niet lezen of schrijven.Men moest het hebben van verhalen van anderen.Deze waren vaak honderden jaren oud of zelfs ouder. Het ontstaan van de aarde heeft niemand meegemaakt. Dus moest er ergens een begin zijn.Symbolische verhalen moesten de schepping verklaren. Veel later waren het meer verslagen van gebeurtenissen.Dus de bijbel moet je niet te letterlijk nemen zonder afbreuk te doen aan de bijbel zelf. Het blijft het meest waardevolle boek ooit. Wetenschappers echter kunnen niets met het scheppings verhaal.Evolutie is aanpassen of verdwijnen. Sommige mensen beweren dat fossielen van millioenen jaren oud ,zo geschapen zijn. Volgens de bijbel schiep god de mens.Maar er zijn meer soorten mensen geweest! waren die andere soorten dan ook geschapen of toch evolutie.! Eigenlijk hebben de bijbel en Darwin allebij gelijk, het is maar wat geloof je van wie. Ieder vertaalt de bijbel op zijn eigen manier al naar gelang zijn afkomst en geloof. laten we dat voorlopig maar zo houden.

Over de evolutietheorie en het creatieverhaal van de Bijbel kan natuurlijk oeverloos gediscussieerd worden door voor- en tegendenkers. Een wetenschapper heeft eens gezegd, dat als het heelal, de aarde en alles wat er leeft en wat er is door evolutie zou zijn ontstaan, dit hetzelfde zou zijn als wanneer bij een drukker, die nog met een ouderwetse letterbak werkt, de letterbak zou omvallen en alle letters op de grond verspreid zouden liggen. De man zei: “En als de letters dan toevallig in de goede volgorde vallen, zodat spontaan op de grond een woordenboek ontstaat, dan heb je hetzelfde wonder als wanneer de wereld door evolutie zou zijn ontstaan.” Een andere wetenschapper gebruikte een ander voorbeeld en zei: “Evolutie is hetzelfde als wanneer iemand een aantal radertjes op de grond laat vallen en deze radertjes op de grond vanzelf een horloge vormen. En als dit horloge dan nog loopt en zelfs op tijd loopt, heb je hetzelfde als wat de mensen van de evolutietheorie beweren.” Iemand zei eens: “Ik geloof, dat men van een rund een goede goulashsoep kan maken, maar ik geloof niet, dat uit een exploderende oersoep een rund te voorschijn kan komen.” De evolutietheorie is niet als een wetenschap begonnen. De evolutietheorie begon als een zelfbedachte vervanging van het Bijbelse scheppingsverhaal. De mens wilde “modern” zijn en niet langer in een God geloven. De mens heeft gewoon de evolutietheorie bedacht. Het waarheidsgehalte van deze theorie wordt beslist niet door de natuurwetenschappen bevestigd! De belangrijkste fase van de evolutie, namelijk de vorming van nieuwe soorten in fossiele ontdekkingen, heeft men niet terug gevonden. De “Missing Link” maakt de aanhangers van deze theorie nog altijd duidelijk, dat zij iets voor “waar” houden, dat wetenschappelijk geen grond voor zijn bestaan heeft. Vandaar, dat in onze tijd steeds meer wetenschappers eerlijk erkennen, dat de evolutietheorie niet wetenschappelijk is en dat wat beweerd wordt, eenvoudig onmogelijk is. Ieder weldenkend mens weet, dat letters niet vanzelf een woordenboek kunnen vormen. Er is iemand nodig, die de macht over de letters heeft, die de letters tot een boek kan vormen. Zo ook is het onmogelijk dat radertjes vanzelf een horloge worden. Er is een horlogemaker nodig om de radertjes tot een horloge te vormen. Zo is er ook een hogere Macht nodig, die alle toebehoren van het heelal op hun juiste plaats gebracht heeft en ze gesmeed heeft tot een passend geheel.

Het argument van de missing link houd geen stand om de volgende reden: Er is overweldigend bewijs voor de evolutie, er zijn maar een paar gaten in de keten van evolutie. De paar missing links die nog bestaan worden steeds kleiner, om te zeggen dat hierdoor evolutie niet klopt is om een moordenaar vrij te spreken tegen overweldigend bewijs omdat niemand het hem heeft zien doen. Maar goed als je dit aanneemt als voldoende reden om evolutie te falsifiëren dan is er nog minder reden om te nemen dat een man met een baard die nog nooit iemand heeft gezien dit zoveel duizend jaar geleden heeft gedaan binnen 6 dagen. Hier is namelijk absoluut geen bewijs voor en alles wat we over biologie weten spreekt dit tegen. Om te zeggen dat die gaten die er in de evolutie zitten laten zien dat evolutie geen wetenschappelijke grond is pure onzin. Evolutie is het fundament van de biologie en wetenschappelijk aangetoond. (door wat we nu weten over genen) Voor het argument van perfectie: dit klopt ook niet om uit te leggen hoe het werkt ga ik ook het voorbeeld van het boek gebruiken. Darwinisten worden vaak verweten dat evolutie kan worden vergeleken als een boel lege bladzijden waar een willekeurig aantal letter in ontstaan die de hele tijd veranderen. Dit zal inderdaad nooit een fatsoenlijk boek creeëren maar zo moet je het niet zien. Evolutie kan je vergelijken met een boek waarin elke verandering van letter (of mutatie zo je wilt) die de kansen van de overleving vergroot er voor zorgt dat er een letter in het boek op de juiste plek zal staan en zo zal na een (wel erg lange tijd) wel een boek worden gevormd. Het is dus niet dat er per ongeluk door evolutie dingen ontstaan. Het is een langzaam proces waarbij je een ontelbare hoeveelheid nakomelingen nodig voor hebt en een onvoorstelbare hoeveelheid tijd. Ik heb zelf een poging gedaan om dit een beetje duidelijk te maken mocht er nog onduidelijkheid bestaan waarom deze argumenten geen standhouden raad ik aan het volgende filmpje te zien van Richard Dawkins. het is een beetje lang maar wel erg verhelderend en waarschijnlijk duidelijker dan mijn verhaal.(waarschuwing gelovige mensen kunnen het nogal beledigend vinden) http://www.youtube.com/watch?v=Xe7yf9GJUfU ik vind het feit dat mensen geloven prima maar als je dingen zegt als dat ongelovige mensen niet weldenkend zijn en dat evolutie theorie natuurwetenschappelijk geen grondvest heeft erg ver gaan. kom dan met goede steekhoudende argumenten die goed onderzocht en niet ouderwets zijn. Deze argumenten zijn al heel lang ontkracht. Het is een feit dat evolutie theorie enorm veel wetenschappelijk bewijs heeft (doe er eerst eens onderzoek naar zou ik zeggen) en het is een feit dat veel weldenkende mensen niet gelovig zijn (zoals Einstein, Bohr en Darwin)

Ik denk niet dat de evolutietheorie minder staafbaar is. Sterker nog: volgens mij had Darwin gelijk. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 verschillende dingen. De bijbel gaat uit van 'geloof'. En 'geloof' is niet te weerleggen. Ik kan wel zeggen: God bestaat niet, maar als jij daar in gelooft dan kan ik je daarin niet tegenspreken. Zo geldt het ook voor het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal is onderdeel van een geloof. En dat geloof kan je niet weerleggen met feiten, want het is een geloof.

Dit is een combinatie van een reactie op Panteao en een antwoord op de vraag, maar ik gooi ze maar even samen. Panteao, jouw voorbeelden gaan niet zozeer over de evolutie alswel over het ontstaan van het leven. Dat is iets heel anders. De manier waarop oorspronkelijk, in het prille begin, een aantal aminozuren blijkbaar zo aan elkaar is gekoppeld dat het stofwisseling kreeg en zichzelf begon te reproduceren, is inderdaad ongelooflijk. De kans daarop was zo klein, dat het statistisch zeer onwaarschijnlijk was dat het binnen de levensduur van het heelal zou gebeuren. En toch was het bijna meteen raak toen de omstandigheden op aarde het toelieten. Dit is overigens geen argument om God er meteen bij te halen. Feit is dat dit lang geleden gebeurde en niemand erbij was. Wetenschappers zijn nog bezig te kijken of er misschien een soort 'zelfcatalyse' plaatsvond die we nog niet doorgronden. Als je eenmaal leven hebt, echter, is evolutie een zeer vanzelfsprekend en makkelijk proces, dat zelfs door de meeste streng-christelijke wetenschappers niet meer in zijn geheel wordt ontkend. We kunnen het dagelijks om ons heen zien, bijvoorbeeld in ziekenhuisbacteriën die zich aanpassen aan onze antibiotica en resistent worden, of in het kruisen van plantensoorten om onze rodere en sappiger tomaten te krijgen, of tulpen met een nieuw kleurtje. Het probleem 'waarom is de evolutietheorie zoveel moeilijker te staven dan het creationisme' is hierboven uitgebreid behandeld, maar je zou het kunnen samenvatten tot het volgende: de verdedigers van de evolutietheorie maken het zichzelf moeilijker door zuiver wetenschappelijk te werk te gaan. Hierdoor zijn hun argumenten genuanceerd, wetenschappelijk, zullen ze af en toe zeggen dat ze dingen nog niet weten, etcetera. Bovendien hoeven ze niemand te overtuigen omdat de evolutietheorie geen religie is. (Zie het Wikipedia-artikel onderaan als illustratie) Creationisten hebben het makkelijker in dat opzicht. Die hebben hun waarheid al; deze is namelijk geopenbaard in de Bijbel. Deze waarheid willen ze graag met zo veel mogelijk mensen delen, omdat het hun leven zin geeft. Vanaf daar verkeren ze in de luxe positie dat ze alles dat in hun straatje past als munitie kunnen gebruiken. Je bouwt de ark van Noach na als marketingstunt en noemt het resultaat 'wetenschappelijk bewijs dat het had gekund', je zoekt een issue in de evolutietheorie en gaat daarop heel hard rammen ('Waarom hebben we nog nooit een nieuwe soort zien ontstaan, dan?' of 'Waar zijn de tussenvormen?') Creationisten hebben kortom een andere werkwijze om hun boodschap aan de man te brengen. Zie de website van het Creation Museum onderaan als illustratie. Om terug te komen op de oorspronkelijke vraag: kun je je voorstellen dat er ooit iemand een briefje door je bus doet met 'Darwin heeft gelijk!' Nee? Ik ook niet. Daar heb je dus feitelijk het antwoord op je vraag al. Af en toe is er een evolutionair bioloog die het gehad heeft met het in zijn ogen militante creationistische gedonder met zijn valse wetenschappelijke claims, en zo iemand gaat dan hard terugschieten met hetzelfde soort munitie. Zo iemand is bijvoorbeeld Richard Dawkins. Zie hieronder voor wat je dan krijgt.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_life
http://richarddawkins.net/article,3239,UPD...
http://www.creationmuseum.org/goodnews

11 jaar geleden heb ik het voorrecht gehad om op een kaal stuk land van 10000m een natuurpark aan te leggen.Het is de beste les in evolutie van mijn leven geworden. 11jaar lang zag ik het komen en gaan van planten. Bij zaailingen van de zelfde soort ontdekte ik kleine verschillen Doordat ze kleiner, groter ,breder, groener,meer of minder bloemen hadden konden ze zich minder of beter aanpassen aan nieuwe omstandigheden.Dis is een belangrijk onderdeel van de evolutie of wel natuurlijke selectie.Heermoes ofwel holpijp nu 60cm groot in het park was vroeger in de oertijd in ons land 35m hoog! Noch steeds te vinden in de steenkool in zuid limburg. Door zich millioenen jaren aan te passen door kleiner te worden bestaan ze nu noch steeds !Een andere plant in het park groeit voornamelijk naar het donker waar dus geen concurentie is ,sterker nog ,daar kan geen andere soort groeien.Evolutie is aanpassen of verdwijnen!Bewijzen tegen de evolutietheorie is er niet. We begrijpen alleen noch niet alles. Maar begrijpen we eigenlijk wel de bijbel?Of luisteren we alleen maar naar de uitleg van iemand anders zonder we er echt zelf over na te denken?Maar dan komen we ook niet uit het fenomeen evolutie!!!!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100