Als je in de Noordzee zwemt, ben je dan in het buitenland?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het antwoord van 12 zeemijl is correct (gemeten vanaf de laaglaagwaterlijn). Daar eindigt de territoriale zee. Dit is het gebied waar de NL wetgeving nog geldt. Maar voor praktische doeleinden zijn er nog enkele grenzen van belang voor de bemoeienis van de Nederlandse overheid. ZONES BINNEN NL TERRITORIUM (<12 ZEEMIJL): Gemeen/prov. grenzen: Gehanteerd voor bestuurlijke doeleinden. De bevoegdheden van de aan de kust gelegen provincies en gemeenten strekken zich uit tot 1 kilometer uit de kust met kleine afwijkingen in de Zeeuwse Delta en bij de Waddeneilanden. Daarbuiten is de rijksoverheid de beheerder. Zone tot 1 zeemijl: Tot deze grens geldt de Ecologische Toestand van de Kaderrichtlijn Water. Zone tot 3 zeemijl Dit is de voormalige buitengrens van de territoriale zee die bij uitbreiding van de territoriale zee naar 12 zeemijl in 1985 werd gehandhaafd voor de mijnwetgeving. Na de recente herziening van de Mijnbouwwet is de betekenis van deze zone grotendeels komen te vervallen. De zone is nog wel van belang voor de visserij: binnen de 3-mijlszone mogen naast Nederlanders ook Belgen vissen (o.b.v. het Benelux-verdrag). Zone 3 tot 6 zeemijl Vissers uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Duitsland mogen hier vissen op bepaalde soorten. Zone 6 tot 12 zeemijl Vissers uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland en Verenigd Koninkrijk mogen hier vissen op bepaalde soorten. Doorgaande NAP – 20 meter dieptelijn: Deze dieptelijn geldt als begrenzing van het kustfundament en is van belang voor met name de regelgeving m.b.t ontgrondingen; landwaarts van deze grens zijn deze niet toegestaan. De dieptelijn geldt tevens als buitengrens van de Natura 2000-gebieden. ZONES BUITEN NL TERRITORIUM (> 12 ZEEMIJL) Ook buiten de 12 zeemijl zijn er grenzen die relevant zijn voor de bemoeienis van de NL overheid, ook al vallen ze buiten onze grens: Exclusieve Economische Zone (12 tot 200 zeemijl), het Nederlands deel continentaal plat (zeebodem en ondergrond grens volgens internat. verdragen bepaald), Nederlandse visserijzone (12 mijl tot buitengrens Ned. continentaal plat), Nederlandse visserijzone (12 tot mx 24 zeemijl), Gebied Wet Bestrijding ongevallen Noordzee (Nederlandse territoriale zee, alsmede het gedeelte van de volle zee dat daarop aansluit en zich uitstrekt in het noorden tot de breedtegraad van 56° noorderbreedte, en in het zuiden tot de breedtegraad van 51°10’) Zie voor de betekenis v/d zones bron 3

Bronnen:
http://www.noordzeeloket.nl/ruimtelijk-beh...
http://www.noordzeeloket.nl/ruimtelijk-beh...
http://www.noordzeeloket.nl/ruimtelijk-beh...

Als je in de territoriale wateren van een ander aan de Noordzee grenzend land gaat zwemmen wel, als je in de territoriale wateren van je eigen land blijft niet.

Nee. Tot 12 internationale mijlen (ca. 22 km) vanuit de kust wordt de zee geacht tot Nederlands gebied te behoren ("territoriale wateren"). Toegevoegd na 1 minuut: Als je er aan de zijde van Engeland bent ingesprongen, geldt het omgekeerde.

Ja :) als je in Frankrijk bent of in Engeland . Maar stapje in Scheveningen in de zee nee ! Je bent dan wel buiten maar nog binnen de 12 mijl dan is het absoluut Nederland waar onze wetgeving telt en nog wel 100 km de zee op is het ook allemaal Nederlands grond gebied waar wel vrije doorvaart is . Maar Ivm met de mogelijke olie of gas winning en ivm de visserij is bijna de hele noord zee verdeeld onder de landen die er aan grenzen . Wel mogelijk veel buitenlanders om je heen de kust trekt altijd veel toeristen .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100