in welk jaar doet tl examen?

Het 3e of 4e jaar

Weet jij het antwoord?

/2500

Het vierde (= laatste) jaar.

Al in het derde leerjaar van het vmbo kunnen op een groot aantal VMBO-scholen de leerlingen toetsen en praktische opdrachten maken, die meetellen voor het schoolexamen. Welk gedeelte van de stof wanneer en hoe getoetst wordt en de weging van die toetsen wordt van tevoren vastgelegd in het programma van toetsing en afsluiting, PTA. Dit geldt voor alle vormen van VMBO, dus ook voor de Theoretische Leerweg. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een overzicht van alle vakken met de lesstofomschrijving, toetsen, hoe er getoetst wordt en de herkansingsmogelijkheid. In het PTA staat welke onderdelen meetellen voor de vaststelling van het schoolexamencijfer. Daarnaast is er het Centraal Examen (CE) of Centraal Schriftelijk Examen. (CSE) Dit examen is altijd aan het eind van het vierde leerjaar. Het eindexamen bij het VMBO kent voor alle leerrichtingen het schoolexamen en het Centraal Examen. In het eindexamenbesluit VO wordt in artikel 32 vermeldt: Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het SCHOOLexamen aanvangt. M.a.w.: Wanneer de toetsen die meetellen voor het eindexamen beginnen is afhankelijk van de beslissing die het bevoegd gezag van de desbetreffende school neemt. De aanvang (van het schoolexamen) kan beginnen in het derde leerjaar, maar dat hoeft niet. Er zijn genoeg VMBO-scholen die ervoor kiezen alle meetellende toetsen voor het eindexamen volledig in het vierde leerjaar af te nemen. Het eindexamen kan dus al van start gaan start al in het derde leerjaar. Specifiek geldt dit alleen voor het gedeelte schoolexamen. In elk geval wordt afgesloten in het 4e leerjaar. Het schoolexamencijfer wordt samengesteld uit cijfers van opdrachten en toetsen die de leerlingen in leerjaar 3 en leerjaar 4 op school hebben behaald. Vervolgens wordt de opleiding afgesloten met een centraal examen. Meestal is de weging tussen beide examens (SE en CE) 50- 50.  

Bronnen:
http://scholen.dunamare.nl/scholen/montess...
http://www.de-csv.nl/DeCSV/Onderwijs/Boven...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereiden...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100