kan een kind in 2 jaar van iq verlagen van 72 naar 59?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik eens een docu gezien van (hoog)begaafde kinderen. Die schijnen zich dan te vervelen op school en doen hun best niet meer. De geest training neemt dan af en het iq ook. Kan alleen geen verwijzing geven naar een website oid. Maar misschien heb je iets aan mijn antwoord. Deze docu was enkele maanden geleden op de NL televisie.

De test is een momentopname. Het kan zijn dat dit kind supergeconcentreerd en supergemotiveerd was tijdens de 72 score en totaal met andere dingen bezig was tijdens de 59 score. Beide scores zijn overigens ERG laag. Tijdens de ontwikkeling van het kind kan het zijn dat de vragen in eerste instantie duidelijk genoeg waren om te kunnen antwoorden, terwijl tijdens de latere test ineens dezelfde vragen volkomen onduidelijk lijken. In beide gevallen zou een tester overigens dit op moeten merken. Mits het gaat om een getrainde en bevoegde tester.

Ik bedoel dit niet vervelend, maar een IQ van 72 betekent toch dat het kind op zijn minst een achterstand heeft, en volgens mij zelfs verstandelijk gehandicapt is. In dat geval komt je vraag natuurlijk wel in een ander licht te staan, dan wanneer het om een 'gewoon' kind zou gaan. Op zich lijkt me zo'n terugval niet gewoon, ik zou eerder denken aan problemen bij het maken van de tweede test, zoals onrust in het hoofd, afleiding, iets in de begeleider. Toegevoegd na 43 minuten: @ Markiska 492, heb je zelf het idee dat de tweede uitslag van de test niet klopt? Je kent je kind tenslotte, je kunt zelf toch ook een inschatting maken of je kind achteruit is gegaan of niet. Als je zelf het gevoel hebt dat de uitslag van de test kant noch wal raakt, zou je er nog eens over moeten gaan praten.

Een iq is eigenlijk moeilijk om precies te bepalen. Als een kind of volwassene een iq test maakt dan is dat een momentopname. Mijn zoon bijv. heeft zich altijd graag met Nederlandse taal beziggehouden, we deden dan ook vaak taalspelletjes, zoals synoniemen, spreekwoorden enz. opnoemen en we hebben veel gelezen samen, vooral toen hij klein was. Hij sloot groep 8 af met een bovengemiddeld hoge iq testscore omdat er veel taalvragen inzaten en ruimtelijk inzicht, waarin hij ook zeer goed is. Zouden er veel rekenopgaven in hebben gezeten, dan was hij een stuk lager geëindigd, omdat hij dit eel minder kan. Laatst deden we er één voor de gein op internet en ik scoorde VWO niveau terwijl hij universiteit scoorde. Juist...veel taal- en ruimtelijk inzicht vragen en in dat laatste heb ik nu eenmaal weinig inzicht als vrouw. Een iq kan je eigenlijk bepalen door te kijken naar het gedrag van iemand. je kunt pas bepalen of iemand intelligent is wanneer deze creatief is in het vinden van oplossingen, dingen snel begrijpt en juist kan toepassen. Bij pubers vooral spelen vaak ook dingen mee als concentratie en zin hebben in. Kijk dus naar je kind zelf en niet naar een of andere test. Het kan heel goed zo zijn dat ditzelfde kind morgen een test maakt die op zijn kennis is toegespitst en hij/zij toevallig lekker in het vel zit en er echt zin inheeft om hem te maken. Dan kan hij/zij zomaar weer heel hoog scoren.

nee dit kan niet. bij een IQ beneden de 50 kan het door gebruik van bepaalde medicatie wel veranderen. als je van de test uit zou gaan zou je kunnen stellen dat je kind achteruit is gegaan. als er geen reden zijn om aan te tonen dat het kind iets overkomen is waardoor het een beschadiging in de hersen heeft gehad lijkt dit beslist niet logisch. IQ kan testen bestaan uit meerdere onderdelen, willicht dat hier een fout zit en zijn de testen niet gelijk aan elkaar zodat dit verschil kan ontstaan. op welke onderdelen zit dit grote verschil, en is dit voor jou ook herkenbaar in je dochter. een test is en momentopname en je dochter kan haar dag niet hebben gehad, maar dan nog is het verschil erg groot. het kan ook zijn dat ze getest is op het IQ wat bij kinderen van haar leeftijd hoort en is gestaafd aan het gemiddelde. is er een grotere leerachterstand merkbaar zijn kan dit ook nog het grote verschil verklaren. ik weet niet of je dochter een diagnose heeft die haar leerachterstand kan verklaren zodat dit met aanpassingen (deels) in te halen of te herstellen is? het testen van IQ is niets meer dan het testen van de vaardigheden die kind eigen heeft weten te maken. sommige kinderen pakken lesstof niet op als het op een bepaalde manier aangeboden word. kleine veranderingen en ondersteuning hierin kunnen ervoor zorgen dat de lesstof wél opgenomen word. bij leerstoornissen is dit vaak het geval. hetgeen je meekrijgt is de basis waarop verder gewerkt word. als de basis niet klopt kan je er niet verder op werken, terwijl dit niets zegt over het IQ van een kind. de testuitslagen en uitleg hierbij (codes, vakjargon, cijfers) kan je navragen bij de persoon/instantie die de test heeft afgelegd. vertrouw je het niet kan je altijd vragen om een second opinion.

Het antwoord op je vraag is: ja, dat kan. Het kan natuurlijk doordat een IQ-test altijd een momentopname is. De ene keer scoor je daar nu eenmaal beter of slechter op dan de andere keer. Het kan ook doordat er nu een andere IQ-test is gebruikt dan toen. Dat kan bij volwassenen al gebeuren, maar bij kinderen kan dat natuurlijk helemaal gebeuren, omdat je een kind van acht nu eenmaal andere vragen moet geven dan een kind van tien. Verder zijn er bepaalde ziekten die een degeneratief verloop hebben. Denk hierbij aan stofwisselingsziekten die de hersenen langzaam vergiftigen; er zijn echter ook andere ziekten die eenzelfde effect hebben. Ik vermoed echter dat je het wel zou hebben geweten als hier sprake van was, want zoiets wordt meestal op jonge leeftijd al ontdekt. Wat ook mogelijk is, is dat jouw kind wel degelijk vooruit is gegaan, maar minder dan leeftijdsgenootjes. Je IQ wordt gemeten ten opzichte van het gemiddelde, dus in dat geval *daalt* het IQ van jouw kind, ondanks de vooruitgang. Laat ik een voorbeeld geven om dat laatste te verduidelijken. Even sterk simplificeren, het gaat tenslotte alleen om het voorbeeld. Als we het IQ meten als de hoeveelheid woorden die een kind kent, en jouw kind kende op achtjarige leeftijd 3000 woorden terwijl de gemiddelde achtjarige 4000 woorden kent, dan heeft jouw kind een IQ van 75 (3000 is 75% van 4000). Als een gemiddeld tienjarig kind 5000 woorden kent, maar jouw kind heeft tussen het achtste en het tiende jaar maar 200 nieuwe woorden geleerd, dan zie jij een vooruitgang: vroeger 3000 woorden, nu 3200 woorden. Toch is het IQ gedaald van 75 naar 64 (3200 is 64% van 5000). -- Als je twijfelt aan de uitslag, EN als je het belangrijk genoeg vindt, kun je een nieuwe test laten doen. Dan krijg je een betere indruk van het huidige IQ. Je moet echter goed overwegen of je er wel iets aan hebt, en of je jouw kind niet aan een onnodige belasting (en prestatiedruk) blootstelt.

Het kan naarmate de jaren verstrijken worden de testen moeilijker en wordt er meer van de kinderen verwacht, daar is ook de berekening op gebaseerd. Als de kennis en vaardigheden van het kind in deze twee jaar haast niet zijn gestegen, maar de eisen van de test wel....kom je dus uiteindelijk aan een lagere score!

Afhankelijk van hoe jong het kind is zijn testen nog niet betrouwbaar. Bij kinderen is het IQ vaak nog niet goed te meten zeker als ze (nog) niet lezen en schrijven kunnen. Er wordt dat een schatting gemaakt van het verstandelijk functioneren op basis van specifiek voor het jongere kind ontwikkeld testmateriaal. Vaak is de inschatting van het IQ op jongere leeftijd hoger dan het uiteindelijk op latere leeftijd getest wordt. Vanaf een jaar of 17 kun je de test betrouwbaar noemen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100