Wat is pensioenfonds vd gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belang?

Ik kom niet uit wat deze doet en waar zij voor staan. Kan iemand mij helpen alstublieft?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het PGGM (Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen) bestaat niet meer. Het heet nu Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het werd op 19 juni 1969 opgericht om één pensioen als uniforme arbeidsvoorwaarde te realiseren voor de hele sector zorg en welzijn en om zo te zorgen dat pensioen geen concurrerende factor zou worden. In de loop der jaren zijn diverse pensioenfondsen die voor de sector werkzaam waren opgegaan in PGGM. Dat waren onder meer het katholieke pensioenfonds (PKI), het pensioenfonds zonder religieuze achtergrond (PVM) en het pensioenfonds voor diaconessen. Het pensioenfonds is in 1970 verplicht gesteld voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Later zijn in de loop der jaren de overige sectoren opgegaan in PGGM. Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenfond...

Zij doen wat elk pensioenfonds doet. Een pensioenfonds voert de pensioenregeling uit. Het fonds is ervoor verantwoordelijk dat medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden het pensioen krijgen waar ze volgens het pensioenreglement op mogen rekenen.

U vraagt naar een pensioenfonds (voorheen PGGM) dat tegenwoordig een andere naam draagt. “De Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) (tot 1 januari 2008 PGGM) is een Nederlands pensioenfonds. Het werd op 19 juni 1969 opgericht als PGGM (Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen) om één pensioen als uniforme arbeidsvoorwaarde te realiseren voor de hele sector zorg en welzijn en om zo te zorgen dat pensioen geen concurrerende factor zou worden.” [ ... ] Dit is in feite het antwoord op uw vraag. Onder de nieuwe naam PFZW is het nog steeds een pensioenfonds voor de hele sector, dat staat voor het beheren van het “uitgestelde salaris” dat pensioenpremies nu eenmaal vormen. Onder dat beheren valt uiteraard het door beleggen en zo waar mogelijk doen groeien van het opgebouwde kapitaal als buffer voor tegenvallers voor de toekomst. Het gedoseerd uitbetalen van de opgebouwde tegoeden aan de individuele rechthebbenden is een vak apart, en als aparte taak ondergebracht bij de zgn. uitvoeringsorganisatie. “Per 1 januari 2008 is de uitvoering van de pensioenen van het pensioenfonds afgesplitst. De uitvoeringsorganisatie ging apart verder als PGGM N.V. en de ledencoöperatie PGGM&Co. De belangrijkste reden hiervoor was dat pensioenfondsen geen aanvullende producten mogen aanbieden. Ook is het voor PGGM N.V. nu mogelijk om de uitvoering voor andere pensioenfondsen op zich te nemen.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenfonds_Zorg_en_Welzijn Er is in Wikipedia ook nog een apart lemma over de coöperatie PGGM. Maar daar staat na het bovenstaande eigenlijk niets nieuws in, anders dan dat werknemers en werkgevers lid kunnen worden, wat met die aanvullende produsten te maken kan hebben (zie daarvoor eventueel hun website). “(Het huidige) PGGM is dus nu een Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisatie. Op 1 januari 2008 werd PGGM als zelfstandige uitvoeringsorganisatie afgescheiden van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waar het tot die tijd onderdeel van was (en dat tot die tijd ook de naam PGGM voerde). PGGM is nog steeds de pensioenuitvoerder van PFZW. [ ... ] PGGM is een coöperatie, waarvan werknemers en werkgevers in de sector zorg en welzijn lid kunnen worden. De afkorting PGGM heeft geen betekenis meer. Vóór de scheiding stond deze voor: Pensioenfonds voor Gezondheidszorg, Geestelijke en Maatschappelijke belangen. https://nl.wikipedia.org/wiki/PGGM

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenfond...
https://nl.wikipedia.org/wiki/PGGM

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100