mijn werkgever verplicht mij dagen op te nemen mag dat?

Mijn contract loopt in januari 2014 af en word niet verlengt.
Mijn werkgever heeft nu geen werk en ik hoef deze week niet te werken maar het kost mij wel 5 snipperdagen mag dat zomaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, maar niet zo. Hij kan (een aantal) dagen waarop je 'verplicht verlof' moet nemen vastleggen in de arbeidsovereenkomst. Die dagen kunnen ook in de cao staan (zoals de bouwvak). Is dat niet het geval, dan 'moeten' jouw dagen worden gehonoreerd, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn om jouw verzoek niet goed te keuren. Maar wat niet kan, is 'zomaar' zeggen: 'ik heb geen werk, neem maar vakantie'. Hij kan weer wel vragen om tegen het einde van het contract BW 7:638 1. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft. 2. Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. 3. In geval van gewichtige redenen wordt de vakantie op zodanige wijze vastgesteld dat de werknemer desverlangd, voorzover zijn aanspraak daartoe toereikend is, gedurende twee opeenvolgende weken of tweemaal een week vakantie kan opnemen. 4. De werkgever stelt de vakantie zo tijdig vast dat de werknemer gelegenheid heeft tot het treffen van voorbereidingen voor de besteding van de vakantie. 5. De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. De schade die de werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de vakantie, wordt door de werkgever vergoed. 6. De werkgever is verplicht de werknemer de resterende aanspraak op vakantie in dagen of uren te verlenen, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. (...)"

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100