Mag je 60 uren per week werken? bv 20 uur op één werk & 40 op het ander?

Ik ben nu nog studente, maar zou graag binnenkort gaan werken. nu was men vraag of je op 2 verschillende plaatsen mag werken? & ik zou dan in totaal zo'n 60 uur per week werken.. mag dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Hoe lang een werknemer mag werken hangt af van leeftijd, functie en de sector waarin de werknemer werkzaam is. Het maximaal aantal uren is 60 uur per week, maar dat mag niet iedere week. Deze regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor jongeren tot 18 jaar gelden andere regels. Over een langere periode bekeken, moeten de werkuren er zo uitzien: Gemiddeld 55 uur per week in een periode van vier weken lang. In een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn. Maar een werknemer mag nooit meer dan 60 uur per week werken. Gemiddeld 48 uur per week in een periode van 16 weken lang. De werkgever en de werknemer maken afspraken hoe de werktijd per dag en per week wordt ingevuld.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/we...

Om op het ander deel van de vraag te antwoorden: ja, je mag bij verschillende werkgevers werken. Behalve als een werkgever een 'verbod op nevenwerkzaamheden' in de cao of arbeidsovereenkomst heeft staan maar dat is niet 'onbeperkt te handhaven'. Zie hieronder: "Tot bepaalde nevenwerkzaamheden mag een medewerker niet overgaan. Nog al wat cao’s brengen een verbod tot nevenwerkzaamheden met zich mee. Het is mogelijk zinvol dit nader te regelen, als de cao slechts een minimum schept en natuurlijk ook indien de cao geen regeling met zich meebrengt. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het belang van de medewerker bij nevenwerkzaamheden. Zijn recht op de vrijheid van arbeidskeuze (zie artikel 19 van de grondwet) eindigt niet bij het in dienst treden bij een werkgever. Het belang bij inkomen, tijdsbesteding en een zinvolle invulling geven aan het leven blijft ook dan bestaan. De werkgever dient zijn belang af te wegen met het belang van de medewerker. Een volledig verbod of een te strak verbod is doorgaans nietig, aangezien er dan doorgaans te snel aan het belang van de medewerker voorbij is gegaan. Zijn de nevenwerkzaamheden niet uitdrukkelijk verboden, dan zal een medewerker zich toch moeten onthouden van nevenwerkzaamheden waarmee hij zijn eigen werkgever concurrentie aandoet. Het gaat hier om concurrentie door het aanbieden van producten of diensten die nagenoeg gelijk zijn aan de producten en diensten van de werkgever of die daarvan een vervanging zijn. Ook niet-concurrerende werkzaamheden kunnen verboden zijn als daardoor de medewerker zijn werk bij de werkgever niet meer naar beste vermogen kan verrichten. Dat doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de medewerker uitgeput op het werk verschijnt door het verrichten van werk in de avonduren of in het weekend." (Citaten uit bron) Wat de werkuren betreft: "De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus voor alle werknemers, inclusief stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. De Arbeidstijdenwet is van toepassing op alle werkzaamheden die u als werknemer verricht. Als u verschillende banen heeft, worden de werktijden daarvan bij elkaar opgeteld. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is, zoals in de vervoerssectoren. "

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/verboden-neve...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100