Mag je als vrouw een eigen bedrijf beginnen als je op een camping woont waar je man beheerder van is?

Man is camping beheerder. Huren een chalet op de camping. Mag vrouw hier een kinderopvang in beginnen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je voldoet aan de eisen die daarvoor gesteld zijn wel. Elke vorm van kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen over: de groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht; de opleiding en deskundigheid van het personeel; de veiligheid en gezondheid van de kinderen; de accommodatie en inrichting; pedagogisch beleid en praktijk; de betrokkenheid en inspraak van ouders; omgangstaal, in principe Nederlands; de omgang met klachten. In de kinderopvang en buitenschoolse opvang bepaalt het aantal kinderen en hun leeftijd hoeveel leidsters bij de groep aanwezig moeten zijn. Om te bepalen of er voldoende beroepskrachten voor het aantal kinderen zijn, kunt u een rekentool gebruiken. Vanaf 1 januari 2013 mag alleen de rekentool gebruikt worden om het maximale aantal kinderen per beroepskracht vast te stellen. De GGD gebruikt de tool tijdens inspecties. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert via inspecties of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en brengt advies uit aan de gemeente. Volgens de Wko dienen alle kinderopvangcentra geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd staat in het LRKP en geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen. Tijdens een controle vormt de GGD-inspecteur kinderopvang zijn oordeel door: te kijken naar de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen; observaties: hoe wordt met kinderen omgegaan, onder meer op basis van het pedagogisch beleidsplan; gesprekken met de pedagogisch medewerkers en de locatieverantwoordelijke op het kindercentrum; schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie. De inspecteur controleert ook of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) biedt ook informatie over de kwaliteit van kinderopvang. De wetgeving en beleidsregels over kinderopvang, waaronder de kwaliteitseisen, vindt u op de website Overheid.nl. bron volgt.

Bronnen:
www.mens-en-samenleving.infonu.nl › Carriere
www.rijksoverheid.nl › ... › Kinderopvang...

Daar heb je toch als eerste toestemming nodig van de campingEIGENAAR. Als je die hebt gekregen zul je moeten kijken of je daar wel een kinderopvang mag beginnen van de GEMEENTE en als dat allemaal mag zul je nog aan een hele reeks voorwaarden moeten voldoen voor het starten van een kinderopvanginstelling.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100