Kunnen de gedupeerde passagiers van Arkefly via EUclaim geld vragen?

Een gezagvoerder is vertrokken zonder zijn passagiers omdat een aantal zich misdroegen. Wordt dit gezien als een instapweigering, en kan iedere passagier via EUclaim nu 600 euro eisen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Even in de voorwaarden van ArkeFly gedoken. Dit kan een leuke worden. Ik heb twee artikelen gevonden die van toepassing zijn. Volgens het ene heb je geen recht op vergoeding, volgens het tweede wel. Op grond van artikel 96 van de Regeling Toezicht Luchtvaart is de gezagvoerder bevoegd de nodige maatregelen te nemen ter waarborging van de veiligheid van de vlucht. De gezagvoerder is tevens bevoegd tot het nemen van redelijke maatregelen,ter verzekering van de orde en discipline aan boord en om hem in staat te stellen personen die de orde aan boord verstoren aan de bevoegde autoriteiten over te dragen. De passagier is verplicht de door of namens de gezagvoerder gegeven aanwijzingen op te volgen. Een aan de bevoegde autoriteiten overgedragen passagier heeft geen recht op verder vervoer. Vervoerder heeft het recht vervoer te weigeren van elke passagier die niet voldoet aan de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen. De passagier is jegens de vervoerder aansprakelijk voor de door de vervoerder geleden schade, met inbegrip van eventuele vorderingen van derden jegens de vervoerder, als gevolg van het niet voldoen aan de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen. Vervoerder en de bemanning zijn niet aansprakelijk voor door de passagier geleden schade als gevolg van het uitoefenen van de in dit artikel gegeven bevoegdheden. Voor passagiers die vertrekken van een luchthaven gelegen op het grondgebied van de Europese Unie, en aan wie de toegang aan boord wordt ontzegd voor een bepaalde vlucht van ArkeFly, geldt het volgende: (a) ArkeFly zal een passagier die ingevolge lid 1 op vrijwillige basis de toegang aan boord wordt ontzegd de keuze bieden tussen: (i) restitutie van de prijs van het ongebruikte ticket, of het ongebruikte deel, dan wel de ongebruikte delen daarvan, zoals dat/die bekend is/zijn bij ArkeFly. of (ii) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming van de passagier, bij eerste gelegenheid dan wel, naar keuze van de passagier, op een later tijdstip, een en ander afhankelijk van de beschikbaarheid van stoelen. (b) ArkeFly zal een passagier die op onvrijwillige basis de toegang aan boord wordt ontzegd de in paragraaf (a) hiervoor genoemde alternatieven aanbieden en, onafhankelijk van het door de passagier gekozen alternatief zal ArkeFly tevens, met inachtneming van de beperkingen als genoemd in de onderstaande bepalingen, onmiddellijk nadat de toegang is ontzegd, een vergoeding uitbetalen.

Bronnen:
http://www.arkefly.nl/arkefly/static/voorw...

Ik denk het wel. Ik zeg 'denk' omdat dit volgens mij om een uniek voorval gaat, dat zich bij mijn beste weten nog nooit eerder heeft voorgedaan. Ik kan me niet voorstellen dat het vliegtuig vertrekt zonder de goedwillende passagiers. Van belang is, hoe lang het duurde voordat er wel gevlogen kon worden.

Nee, De ME en Marechaussee zijn aan boord geweest. Er is procesverbaal opgemaakt. Arke heeft alle officiele wegen bewandeld om deze actie juist in te gaan. Hij vloog als charter voor een Turkse maatschappij,

Ik zou het liefst zonder van 'kleine lettertjes' van wet-regelgeving en voorwaarden te weten willen antwoorden: natuurlijk... en dan betaald door de betreffende zich misdragende passagiers. Kom nou zeg...! Stelletje idioten die het de piloot blijkbaar zo moeilijk maken dat hij kiest voor de veiligheid van de andere passagiers (en zichzelf en zijn crew!)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100