Heeft de vrijmetselarij boeken,verhalen of mythes die ze belangrijk vinden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. Bij zijn aanneming tot leerling legt een kandidaat vrijmetselaar een belofte af op wat genoemd worden de Drie Grote Lichten: Bijbel, Passer en Winkelhaak. De Bijbel heeft een symbolische functie en geldt niet als het boek van de geopenbaarde waarheid. De vrijmetselaren zien de Bijbel als een boek waarin universele gedachten zijn verwoord die gelden voor alle tijden en die tot steun kunnen zijn bij het zoeken van een weg naar een bepaalde levenshouding. Maar uiteraard heeft iedere vrijmetselaar de ruimte om een andere betekenis aan dit symbool voor zichzelf toe te kennen. Wel ontleent de vrijmetselarij aan de Bijbel elementen die een belangrijke rol spelen in haar symbolen en rituelen, zoals de bouw van de tempel in Jeruzalem door koning Salomo. Ook kunnen andere heilige boeken zoals Koran of heilige hindoe- geschriften die symbolische functie vervullen als een aanhanger van een ander geloof dan het christendom toetreedt. Het wordt dan eventueel samen met de Bijbel opengeslagen neergelegd. Wanneer iemand het joodse geloof aanhangt, wordt de Bijbel opengeslagen bij een passage uit het Oude Testament. En verder kent iedere vereniging van vrijmetselaars de Orde statuten en reglementen waarin rechten en verplichtingen worden vastgelegd waar iedere loge en ieder logelid zich aan heeft te houden. Er worden geen zaken van de individuele vrijmetselaar verlangd die hoe dan ook in strijd zouden kunnen zijn met goed burgerschap of met de waarden en normen van de Nederlandse rechtsstaat.

Bronnen:
http://www.vrijmetselarijdenhaag.nl/veelge...