Waarom plaatste God de 'boom des levens' in het Hof van Eden?

Toegevoegd na 20 minuten:
Wat was het doel van die (speciale) boom, waar was die voor nodig? Adam & Eva hadden toch al het eeuwige leven (behalve wanneer ze zondigden natuurlijk) ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Twee bomen in de hof van Eden symboliseerden iets belangrijks. De boom der kennis van goed en kwaad beeldde een recht af dat alleen God heeft: het recht om te bepalen wat goed en kwaad is (Jeremia 10:23). Geen wonder dat het strafbaar was om iets van die boom te stelen! De boom des levens beeldde een geschenk af dat alleen God kan geven: eeuwig leven (Romeinen 6:23).

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200275925

Omdat het Hof van Eden een paradijs is. Een perfect en prachtige plaats. Toegevoegd na 11 minuten: Het doel van deze boom is wanneer de mens het had begeven om dan van deze boom een vrucht te eten om zijn/haar levenskrachten bij te vullen.

De levensboom of boom des levens (Hebreeuws: עץ החיים; Etz haChayim) wordt in het Bijbelboek Genesis in vers 2:9 genoemd als de boom die samen met de boom van de kennis van goed en kwaad door God werd geplant in de Hof van Eden (het Paradijs) en waarvan de vruchten eeuwig leven (onsterfelijkheid) geven. Nadat Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten, schrijft de Bijbel dat beiden werden verbannen uit de Hof van Eden om hen ervan te weerhouden om van de vruchten van de boom des levens te eten: "Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven." — (NBV, Gen 3:22) Volgens het Bijbelverhaal werden Adam en Eva zo dus gescheiden van de levensboom en sterfelijk gemaakt. De boom van de kennis van goed en kwaad is een boom die samen met de levensboom voorkomt in het bijbelboek Genesis. De boom staat in het midden van de Hof van Eden, waar Adam en Eva gedurende hun eerste periode op Aarde verblijven. God vertelde hen: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ — NBV, Gen. 2:16-17 Zij leefden gelukkig tot Satan (in een slangengedaante) Eva verleidde om van de verboden vrucht (vaak afgebeeld als een appel) die aan de boom groeide, te eten.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_van_kenn...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensboom_(Bijbel)

Het goddelijk gebod aan de mens, Adam, luidde: ”Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”. De mens is geschapen met een vrije wil tot vandaag aan de dag. Hij schiep geen robots. Die keuze-vrijheid leidde tot de zondeval van Eva en daarna ook Adam door te eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Eva wist van het verbod want anders had zij de slang geantwoord: “Dat weet ik niet, vraag het zelf maar aan mijn man”. Het antwoord op jouw vraag, waarom God de 'boom des levens' in het Hof van Eden plaatste is om hen te testen op hun gehoorzaamheid. Zij mochten immers vrij eten van alle bomen(!) in de Hof. Zoals eerder in een antwoord is gegeven werden zij verdreven uit de Hof van Eden om te voorkomen dat zij ook zouden nemen van de boom des levens waardoor zij voor eeuwig een leven in zonden (= ongehoorzaamheid) zouden doorbrengen als zij daar ook van zouden nemen. Wat een ramp zou dat over de aarde gebracht hebben! Kijk alleen al wat een kwaad iemand kan aanrichten in zijn leeftijd van 70 a 80 jaren. De voorzienigheid van God heeft deze gebeurtenis in het Paradijs al lang voorzien en ook de uitkomst hiervan al klaar liggen. “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Jes+55 Jouw volgende vraag over het doel van de plaatsing van de boom des levens staat in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Op+2 : “Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is”. Zoals ik al opmerkte: God weet op het moment van gebeuren (het begin) de uitkomst (het einde) al!

Ik ga er even vanuit dat je de Bijbel als inspiratiebron beschouwd. Dat gezegd hebbende, moet je er niet van uit gaan dat de vrucht leven gaf. De vrucht gaf de mogelijkheid om vroom en rein voor God te leven. Dit zul je niet direct uit Genesis 2 en 3 kunnen opmaken. Echter vind je in wijsheidsliteratuur (het boek Spreuken) in de hoofdstukken 2, 11, 13 en 15. Hier wordt niet gesproken 'is als' maar 'is'. De Boom des Levens had gedurende de paradijselijke periode dus de functie om te kunnen leven overeenkomst Gods wil. Daarnaast blijkt deze Boom des Levens na deze periode een andere functie te gaan vervullen. Je ziet dit mooi terug in de Openbaringen van Jezus Christus aan Johannes als aan de stoom van levend water aan beide zijde de Boom des Levens groeit die elke maand zijn vruchten draagt: a. De vrucht: Als beloning voor hen die volharden in het geloof (2:7) b. De vrucht: Als beloning voor hen die strikt naar Gods geboden wil leven (22:14) c. Zijn bladeren: Als middel voor de heidenvolken om zich tot God te bekeren (22:2) Ook vind je in Openbaringen 22 dat deze boom elke maand zijn vruchten geeft. En uit hoofdstuk 2 en 22 blijkt vervolgens ook dat dit een soort verbond is. Enerzijds reikt God/Jezus deze vrucht aan wie dit waardig is. Anderzijds blijkt ook dat zij recht hebben om dit te ontvangen. Het heeft dus veel weg van een militairverbond na een oorlog waar eenzijdig een verbond wordt aangereikt, maar wat gelijkertijd de tegenpartij rechten verstrekt. Toegevoegd na 4 minuten: Toevoeging: Ik zie dat mijn eerste reactie te onduidelijk is. De boom gaf geen leven, maar dus de mogelijkheid om te leven. Want als zij zich aan Gods enige gebod hielden, niet eten van de Boom des Kennis, des Goeds en des Kwaads zouden zij niet de dood sterven. Gezien Gods besluit om een engel deze boom te laten bewaken symboliseert deze vrucht dus ook genade, waardoor eerdere overtredingen te niet werden gedaan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100