In welke religie gaat het om de Weg ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

de Weg waar je het over hebt is eigenlijk geen religie maar een "stroming" aangezien het gedachtegoed van haar grondlegger (Jezus) namelijk door velen anders werd/wordt geintepretteerd. In een later stadium wordt in de bijbel beschreven dat ze door heilige geest bekend kwamen te staan als "Christenen". Dus de Christenen werden door de Joden omschreven als een sekte die "de Weg" heette.

De allervroegste benaming voor Christenen (of in ieder geval één van de allervroegste) is "volgelingen van de Weg" -- deze aanduiding vinden we in het bijbelboek handelingen, hoofdstuk 9. Ook is er de associatie met de bekendere bijbeltekst "ik ben de Weg , de Waarheid en het Leven" -- een uitspraak van Jezus, Johannes 16:6, waarop wellicht die aanduiding uit handelingen 9 gebaseerd is. Overigens zou ik er niet gek vanop kijken als in verschillende andere religies "de Weg" ook vookomt als de aanduiding voor hun religie. Maar daar kan ik verder niet zoveel over zeggen. Het klinkt nl wel als een voor de hand liggende benaming voor een religie die gelooft de (enige ) waarheid of "beste manier van leven" te zijn.

Volgens mij doel je op het Daoïsme (ook als Taoïsme bekend). Het is een systeem dat zijn oorsprong in China vindt en waar alles om De Weg (Dao) draait. Daoïsme is een verzamelterm omdat er veel verschillende vormen/stromingen van Daoïsme bestaan. Sommige zijn puur filosofisch en andere religieus. Natuurlijk zijn er ook vele variaties die ergens tussen deze twee extremen liggen. De Chinese term (in het Mandarijn) daojiao refereert vooral naar de stromingen waar de nadruk op het religieuze aspect ligt (plaatje 1 hieronder). Het eerste karakter (Dao) betekent letterlijk "weg" terwijl het tweede karakter (Jiao) "instructie" of "leer" betekent. De term daojia doelt op die stromingen waar het filosofische aspect benadrukt wordt (plaatje 2). Het tweede karakter (jia) betekent letterlijk "huis" maar betekent hier "een bepaalde manier van denken".

Het christendom draait om het vinden van de Weg ( naar God toe ) Jezus zegt ik ben de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij Joh 14 vers 6 De Here Jezus is de poort naar het Koninkrijk der Hemel. De weg van Jezus is een smalle weg naar de hemel Deze smalle weg moet gezocht worden. Maar de brede weg loopt dood. Matteus 7 vers 13.

Heel makkelijk, in Johannes 14:6 staat: "Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." In bijgevoegde video kan je zien waarom dit is.

Bronnen:
http://www.youtube.com/watch?v=CtU_LSlnop0