Is de Herziene Statenvertaling een betrouwbare vertaling van de Heilige Schrift?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Of de door jou genoemde vertaling een betrouwbare vertaling is, daar durf ik niet met een ja of nee op te antwoorden Wie ben ik om daar over te oordelen. Wel wil ik je aanmoedigen om meerdere vertalingen die uit de thans beschikbare grondteksten vertaald zijn met elkaar te vergelijken . Op deze wijze vernieuwen we onze geest die ons denken beheerst zoals Efeziers 4:23 het onder woorden brengt. Vergelijk even de verschillende vertalingen in verband met dit vers: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Efezi%EBrs4%3A23&id42=1&id18=1&id17=1&id47=1&id16=1&id37=1&id35=1&l=nl&set=10 Vergelijk nu de Statenvertaling met kanttekeningen, daar wordt het anders verwoord: "23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest (45) uws gemoeds, Hier staat dat we vernieuwd dienen te worden “ in den geest” Voetnoot 45 geeft toelichting wat in den geest wil zeggen: "45)in den geest Dat is, in het binnenste en verstandigste deel van uwe ziel, gelijk Rom. 12:2. Indien dan dat zelve moet vernieuwd en wedergeboren zijn om God te kunnen dienen, zo zijn dan ook de wil en alle andere genegenheden van nature niet beter, tenzij dat ze door dezelve kracht vernieuwd worden." http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Ef4.htm Persoonlijk hebben vergelijkingen met verschillende vertalingen en met hulp van Gods Geest mij geholpen om vele dingen anders te bekijken. Conclusie, hou je niet vast aan 1 vertaling maar vergelijk meerdere vertalingen met elkaar, op deze wijze kun je tot een beter begrip van Gods Woord komen.

Persoonlijk vind ik het de beste Nederlands Grieks gebaseerde vertaling om deze reden; de Textus Receptus is vollediger dan de minderheidstekst, die uit Egypte komt, waarop de andere moderne vertalingen zich baseren. De Bijbeltekst wetenschappers, hebben de aanname, dat de 'oudste Griekse tekst' de beste en oorspronkelijk is. Dit is gewoon onwaar of beter gezegd, deze stelling oudste=beste tekst is niet bewezen. De Egyptische tekst (vaticanus, sinaïticus) is gewoon ouder omdat het niet werd gebruikt en werd genegeerd door de kerken. De Byzantijnse tekst, (textus receptus) werd echter wel betrouwbaar gekopieerd. Dus; ja de HSV is beter en betrouwbaar, maar helaas zit er wel het comma johaneum in, die op de vulgaat is gebaseerd. Het is bekend dat dit stuk niet origineel is en in geen enkele Grieks grondtekst staat. Wat betreft het OT, en dat kan je op Wikipedia lezen, heeft men de dode zeeroltekst geraadpleegd. Dat is natuurlijk helemaal prima.