Is het bekend waarom Jezus in de bijbel nergens spreekt over (de zonde van) Adam en Eva? Zo ja, wat zou de rede kunnen zijn?

Jezus was immers degene die de breuk met God, veroorzaakt door Adam, kwam herstellen. En Paulus noemde Hem de nieuwe Adam etc.
Wat daar in het paradijs gebeurde was toch heel fundamenteel en toch wordt dat nergens aangehaald (door Jezus) om verduidelijking te geven waar Hij voor kwam.
Of heb ik ergens een vers gemist?

Toegevoegd na 4 dagen:
In het oude testament wordt overigens ook niet zo veel over Adam gesproken. Zou dat dezelfde rede hebben?
Of weet iemand een vers, buiten de eerste hoofdstukken dan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Hele goede vraag als Jezus er inderdaad niet over spreekt. Hetzelfde geldt voor de toren van Babel, Noach, etc. Hij spreek zo goed als niet over het oude testament, behalve de wetgeving. Ik kan alleen gissen naar antwoorden. Misschien dat in die tijd de meeste mensen adam niet kenden, alleen de profeten en schriftgeleerden? Jezus kwam om mensen te onderwijzen en om de weg naar de Vader mogelijk te maken. Misschien vond Hij het onderwijs belangrijker dan de uitleg over zijn bezoek? Misschien vond Hij het verleden niet belangrijk meer, maar de toekomst destemeer. Daar spreekt Hij namelijk heel veel over.

Een mogelijk antwoord op deze vraag is dat niet alles wat Jezus ooit gezegd heeft opgeschreven is. Sterker nog, waarschijnlijk het meeste niet. Het oudste (erkende) evangelie (Marcus) dateert van ca. 60-70 na Christus, het jongste (Johannes) van ca. 100-110 na Christus. Veel van de uitspraken van Jezus zullen tegen die tijd al vergeten zijn geweest. Bovendien zijn er, naast de erkende evangeliën een aantal apocriefe (niet-erkende) evangeliën waarin ook dingen over Jezus/uitspraken van Jezus staan die door de vroege kerk niet "goedgekeurd" werden om te worden verkondigd. Een andere mogelijkheid is dat de betekenis dat Jezus op aarde is gekomen om de zondeval van Adam te herstellen een betekenis is geweest die er later, door de vroege kerk, aan gehecht is. Als Jezus hier zelf niet van op de hoogte was, kan hij er ook niets over gezegd hebben.

In het Paradijs viel de mens voor de verleiding van de slang, de satan. Daardoor is de zonde in de wereld gekomen. “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” legt Paulus uit aan de Romeinen. De reden van Zijn komst in de wereld werd door Johannes de Doper aangekondigd met “Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”. De evangeliën doen verslag van talrijke verkondigingen van Jezus aan “de vele scharen die Hem volgden”. Je kan er redelijkerwijs van uit gaan dat Hij tijdens deze bijeenkomsten de oorzaak van de zondeval, die bij Adam en Eva begon, en de reden van Zijn komst om de gevolgen van deze oorzaak te neutraliseren, met zijn toehoorders heeft besproken. Het lijkt mij ondoenlijk om de inhoud van al deze verkondigingen op schrift te stellen, want dan was de Bijbel toch wel een stukje dikker geworden dan wij nu hebben. Toegevoegd na 4 dagen: @elicrates. als antwoord op jouw toevoeging het volgende. In het Oude Testament wordt over de zondeval van Adam en Eva niet gesproken omdat deze pas betekenis kreeg toen Jezus op aarde werd geboren. Totdat Jezus kwam was er immers niemand die in staat was om de ontstane breuk tussen God en mensheid weer te herstellen. Het zondevalhoofdstuk was gedurende de periode van het Oude Testament dus niet aan de orde.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&se...
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romei...

Ja, het is bekend waarom Jezus (vzmh) er niet over spreekt in de Bijbel, namelijk omdat de Kerk later deze dogmatiek er aan heeft opgehangen. Hij heeft deze boodschap dus helemaal niet verkondigd! Dat is de reden waarom de islaam uiteindelijk is geopenbaard: terugkeren naar wat Jezus (vzmh) daadwerkelijk heeft gezegd, niet naar hetgeen er later bij verzonnen of bedacht is, met Paulus voorop. Toegevoegd na 2 minuten: Overigens, je stelt verder in je vraagstelling: Jezus was immers degene (etc), maar je moet je afvragen of deze aanname wel juist is. Die aanname is namelijk niet gebaseerd op de boodschap van Jezus (vzmh) zelf, zoals je die leest in de Evangeliën.

Jezus had natuurlijk geen behoefte aan lastige vragen als waarom een almachtige god niet meteen mensen had geschapen die deden wat hij wou. Je kunt natuurlijk niet mensen een eigen wil geven en dan verwachten dat ze doen wat jij wilt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100