hoe vies is zwembad water?

met wat is het te vergelijken

Weet jij het antwoord?

/2500

een binnen zwembad dat met chloorwater is gevuld, word relatief goed schoon gefilterd, maar toch blijft t vies..vooral als mensen er in plassen.. dat valt met niets te vergelijken

Er zijn wettelijke normen voor de kwaliteit en veiligheid van het water in openbare zwembaden. De regels zijn vastgelegd in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVZ) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVZ). De provincies controleren de veiligheid en de hygiëne in zwembaden. Zij kunnen aanvullende regels opstellen, bijvoorbeeld over het toezicht in zwembaden. Behalve de provincie heeft ook de VROM-Inspectie een controlerende taak, maar die beperkt zich vooral tot legionellapreventie.

Wat is vies? is het vies als je het water 'verontreinigt' met chloor, of is dat juist schoon, omdat je daarmee bacteriën doodt? Laten we er van uitgaan dat we het schoon vinden als er weinig schadelijke bacteriën en andere zaken zijn die niet in het water horen. Een zwembad word elke maand getest om te kijken of het water verontreinigt is en of de regels van hygiëne worden nagestreefd. Hierdoor moet een zwembad wel schoon gehouden worden. Maar een feit blijft, vaak komt het er op neer, zeker in de zomer in buitenzwembaden, dat er veel mensen in relatief weinig water zwemmen wat veel vuil en rotzooi met zich meebrengt in een zwembad. Maar nog steeds kun je er wel van uitgaan dat het water in een zwembad 'schoner' is dan het water van een willekeurig meer in Nederland, daar zie je vrijwel nooit de bodem omdat zóveel vuil zit in het water. Dit zul je nooit tegenkomen in een zwembad. Je hoort altijd maar weinig verhalen van zwembaden die verontreinigt zijn, en het is vaak een feit dat hoe minder je van iets hoort, hoe beter het is. Maar het vergelijken met ander water, dat lijkt mij niet mogelijk. kraanwater is natuurlijk schoner, en het water van een meer is dat niet. eigenlijk is een zwembad een beetje de tussenweg.

Water, en dus ook zwemwater, bevat van nature allerlei bacteriën, waarvan de meeste overigens onschadelijk zijn. Doordat mensen in het water zwemmen, komt er nog meer vuil in terecht. Niet alleen bacteriën, maar ook haren en andere ongerechtigheden. Om die reden wordt de kwaliteit van het water continu in de gaten gehouden. Enerzijds mag de concentratie ziektekiemen (streptococcen en stafylococcen bijvoorbeeld) niet boven een bepaalde waarde uitstijgen. Anderzijds gelden minimumwaarden voor bijvoorbeeld het doorzicht van het water en de toegediende hoeveelheid desinfectiemiddel (chloor). Verder wordt de zuurgraad gemeten en (indien van toepassing) de hoeveelheid cyanuurzuur en ozon. De precieze normen waar zwembadwater aan moet voldoen staan vermeld in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en ook in het informatieblad Nieuwe regels voor badinrichtingen en zwemgelegenheden. De controles van het water dienen elke maand plaats te vinden en moeten worden uitgevoerd door een extern en erkend laboratorium.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwembad

ja het is vies maar bacterie loos, dat is plas en ander spul zonder bacteriën

Bronnen:
ik

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100