waarom zijn er steeds meer begrazingsprojecten in de duinen van texel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat dit veel gunstige resultaten voor de natuur van het eiland oplevert. - De verruiging en verbossing van de duinen wordt erdoor teruggedrongen. Dat is belangrijk voor het behoud van voor de duinen kenmerkende dier- en plantensoorten. - Er komt weer kleinschalige verstuiving in de binnenduinen op gang, wat goed is voor lokale verjonging van het duin.

Bronnen:
https://www.boswachtersblog.nl/texel/2015/...