Waar blijven alle uitlaatgassen van de brandstoffen die we verbranden? Raakt de atmosfeer niet steeds vervuilder? Of "lost het vanzelf op"?

Weet jij het antwoord?

/2500

De onzonlaag wordt inderdaad steeds verder aangetast door de uitlaatgassen. Langzamerhand wordt het warmer op aarde.

CO2 wordt door bomen weer omgezet in zuurstof. Daarom zijn bomen belangrijk. Maar akkerbouwgewassen zijn nog belangrijker. Als voorbeeld; 1 hectare suikerbieten doet 13 X zoveel als 1 hectare bos. N

De verbrandingsproducten van aardgas, olie en kolen zijn waterdamp en koolzuurgas (CO2) De waterdamp condenseert tot vloeibaar water dat, onder invloed van hoge- en lagedruk gebieden, als regen op de aarde terecht komt en uiteindelijk in zee. Het koolzuurgas heeft de eigenschap dat het zeer goed oplosbaar is in water. Het koolzuurgas in de lucht lost voor een groot deel op in regendruppels en in het water van zeeen en oceanen. Omdat niet alles oplost in water zal de concentratie van dat gas in de lucht langzaam toenemen. Door het hogere CO2 gehalte zullen de bladeren van planten en bomen sneller gaan groeien, omdat ze meer CO2 ter beschikking hebben om bladgroen aan te maken.

De gassen zijn betrekkelijk eenvoudige moleculen. Koolmonoxides en stikstofoxides zijn hier het probleem. In de Nederlandse atmosfeer worden de hoogste gehaltes aan deze stoffen gemeten. Dat is een kwestie van de lokale vevuilin maar ook alle miljoenensteden rondom ons. Koolmonoxide is geen probleem meer door het gebruik van katalysators (dacht ik). Fijn stof (geen gas) is een groot probleem omdat je de slachtoffers alleen in de statistieken terugvindt, maar in onze persoonlijke ervaring spelen deze doden geen rol, ze liggen niet op de weg en je kunt niet per individueel geval bewijzen dat fijnstof het overlijden heeft versneld. Dan zijn er ook loodvervangers die vroegtijdige ongecontroleerde verbranding moeten voorkomen. MTBE is giftig voor insecten en wordt genoemd als mogelijke oorzaak van de achteruitgang van de huismus en honingbij. Het bewijs hiervoor is wel wat dun.

zeggen zure regen, broeikaseffect, gat in de ozon je wat? dit komt door al die stoffen in de atmosfeer. het lost wel op idd, maar het duurt een hele tijd, en ondertussen komt er steeds meer bagger in de atmosfeer terecht zodat het steeds vervuilder raakt. het is dus daadwerkelijk (al een hele tijd hoor) een probleem ;-)

Bij uitlaatgassen, of luchtvervuiling gaat het niet om één stof, maar om meerdere stoffen, elk met zijn eigen gedrag. Veel genoemd is tegenwoordig het CO2. Strikt genomen is dat geen vervuiling; het hoort in de atmosfeer thuis en is niet giftig, ook niet als de concentratie nog 10x hoger zou worden. Wel is het zo dat de oplopende concentratie het broeikaseffect versterkt. Het ontstaan van CO2 is onvermijdelijk bij het verbranden van organisch materiaal, zoals olie, steenkool en gas, maar ook bij de verbranding van bijvoorbeeld hout en afval ontstaat CO2. Bij hout is het zo dat de hoeveelheid CO2 die bij verbranding vrij komt eerst door de boom uit de lucht gehaald is tijdens zijn groei. Daarom is houtverbranding CO2-neutraal. Maar als we meer hout verbranden dan er bomen groeien, zal ook dan het CO2 gehalte in de atmosfeer stijgen. Dat gebeurt o.a. door (grootschalige) ontbossing. CO2 verdwijnt ook weer uit de atmosfeer, inderdaad door groei van gewassen. Maar alleen als die gewassen de CO2 blijvend vastleggen in hout zal het een effect hebben op het CO2 in de atmosfeer. Van blijvend vastleggen is alleen sprake als het areaal of de ouderdom van bossen toeneemt. En wereldwijd is eerder sprake van het omgekeerde. CO2 verdwijnt ook in de oceanen. Die vormen een flinke buffer. De meeste andere stoffen zijn echt vervuiling. Sommigen daarvan breken zeer slecht af in de lagere delen van de atmosfeer. Het duurt lang, maar uiteindelijk komen die in de hogere lagen terecht waar de UV straling veel sterker is en waardoor ze worden "geactiveerd". In geactiveerde toestand kunnen sommige stoffen ozon afbreken. Wereldwijd zijn er verregaande maatregelen genomen om dit tegen te gaan. Zo worden freonen (gassen die in airco's en koelkasten werden gebruikt) niet meer geproduceerd. Het gat in de ozonlaag is erg wisselend van grootte, maar lijkt ook niet meer verder te groeien. Nu maar hopen dat het kleiner wordt. Andere vormen van luchtvervuiling zijn ook afgenomen. Dat is op de eerste plaats te danken aan de katalysator waardoor uitlaatgassen van auto's veel minder NOx bevatten dan voorheen. Veel vrachtauto's hebben tegenwoordig roetfilters. Brandstoffen zijn zwavelarm, en waar dat onvoldoende het geval is wordt SO2 in het rookkanaal afgevangen (kolencentrales). NOx en SO2 dat wel in de lucht terecht komt regent uit. Dit vormt de welbekende zure regen, wat ook zorgt voor bemesting van bijv. arme gronden. Het probleem van zure regen is echter aanmerkelijk minder geworden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100