Wat is het verschil tussen een grondwet en het wetboek van strafrecht?

Als je het beide overtreedt ben je toch strafbaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Inwoners van een rechtsstaat hebben fundamentele vrijheden en grondrechten. Deze grondrechten zijn in de Nederlandse grondwet opgenomen. De Grondwet is de juridische basis van ons staatsbestel en de hoogste wettelijke regeling in ons land . De grondwet bevat de belangrijkste bepalingen van ons staatsrecht, de juridische structuur van de Nederlandse rechtsorde is hierin vastgelegd. De artikelen in de Grondwet vormen de basis voor alle wetten en regels in Nederland. In artikel 1 van de Grondwet staat bv dat discriminatie verboden is. In het Wetboek van Strafrecht, dat samen met het wetboek van strafvordering de basis vormt van het Nederlandse strafrecht, staan dan de bepalingen en regels wat onder discriminatie valt en welke straffen er geëist en opgelegd kunnen worden. Iets algemener: In de Grondwet staan de basisregels die in Nederland gelden en waar iedereen die zich in Nederland bevindt aan heeft te houden. De Grondwet bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de grondrechten. Het tweede deel bevat verschillende hoofdstukken over de staatsinstellingen en hun functioneren, zoals de regering (Koning en ministers), de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) en hoe die gezamenlijk wetten maken. In de Grondwet komt verder de taak en inrichting van de rechterlijke macht en de inrichting van het provinciaal en gemeentelijk bestuur aan de orde. Het Wetboek van Strafrecht is het wetboek dat regelt welke delicten als een misdrijf en welke delicten als een overtreding worden beschouwd en welke soorten straffen daarvoor opgelegd kunnen worden. Het Wetboek van Strafrecht kent drie boeken. Het boek Algemene bepalingen bepaalt zaken, die zowel gelden voor overtredingen als misdrijven. Te denken valt aan de soorten straffen die opgelegd kunnen worden of aan gevallen voor strafverlaging en strafverhoging. In het boek Misdrijven staat beschreven wat als een misdrijf wordt beschouwd, en hoe de strafmaat hiervoor is. In het boek Overtredingen staat beschreven wat als een overtreding wordt beschouwd en wat de strafmaat hiervoor is. Het Wetboek van Strafvordering is een Wetboek met regels die de politie, het Openbaar Ministerie en de rechters in acht moeten nemen bij de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten.

Toegevoegd op 11 mei 2019 18:55: bron
Bronnen:
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi...
https://www.ensie.nl/cbs/wetboek-van-strafrecht
https://www.ensie.nl/openbaar-ministerie/w...

JIJ kunt de grondwet niet overtreden, omdat de grondwet geen regels geeft voor burgers, maar voor de overheid. De grondwet geeft de overheid een aantal plichten (om niet te discrimineren, om te zorgen voor vrijheid van onderwijs) en een aantal egels mbt hoe regering en staten generaal zijngeorganiseerd en gekozen. Aanvulling; het wetboek van strafrecht geeft wel regels waar je je als burger aan moet houden. Overigens doen de meeste wetten dat.

Toegevoegd op 11 mei 2019 19:08: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100