Wat gebeurt er wanneer je jezelf hebt gemeld bij de politie voor een botsing, terwijl er geen aangifte is gedaan?

Ik ben gister licht tegen een andere auto aangebotst. Ik keek op mijn auto en zag totaal geen schade. Ik heb daarna nog vanaf zo'n 10 meter naar de andere auto gekeken en zag ook niets. Ik ben doorgereden...

Nu werd ik vanochtend wakker en zag ik dat (mocht de andere auto schade hebben) een misdrijf heb gepleegd. Dit omdat ik de plaats delict had verlaten zonder dat ik iets heb laten weten. Dit zat mij echter niet lekker en ik heb me bij de politie gemeld (nog wel binnen 12uur).

Wat gebeurt er wanneer er geen aangifte tegen mij wordt gedaan en ik me wel heb gemeld. Gebeurt er dan niets of...

En wat gebeurt er als er wel aangifte tegen mij wordt gedaan, moet ik dan de schade(mocht die er zijn) betalen of wordt dit verzekerd? en krijg ik een boete, taakstraf?

Alvast bedankt

Toegevoegd na 1 uur:
Ik ben trouwens tegen een stilstaande auto aangereden, wat heeft dit voor gevolgen mbt de verzekering?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is volgens jou geen schade. Dus ook geen schuld of aansprakelijkheid. Laat staan een delict. Jij hebt jezelf desalniettemin keurig gemeld voor het geval de eigenaar toch schade ziet die jijniet hebt opgemerkt; misschien omdat die van buiten nietis waar te nemen Meer kun je niet doen. Helemaal zuiver. Toegevoegd na 1 dag: Ja, een briefje op de auto had nog iets netter geweest.

Bronnen:
http://www.stripspeciaalzaak.be/beelden/To...
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?...

Als er schade is zal de andere partij dit bij zijn eigen verzekering mij moeten melden. Als er geen dader opgespoord wordt, wordt het waarschijnlijk verder afgehandeld via het waarborgfonds motorverkeer. Dat gaat helemaal buiten u om. Als de andere partij uw identiteit achterhaald en aangetoond wordt dat de gemelde schade door uw auto is veroorzaakt, dan wordt de schade verhaalt op uw verzekeringsmaatschappij. Als u zich nog op tijd hebt aangemeld op het politiebureau, zoals u schrijft, volgt er geen boete en zeker geen taakstraf. Daar zijn geen wettelijke gronden voor. Toegevoegd na 19 minuten: De verzekeringsmij van de eigenaar van een beschadigde auto kan zelf kontakt opnemen met de politie en de gegevens opvragen. Die verzekeringsmij mag uw gegevens krijgen en heeft de middelen om dit uit te zoeken. De tegenpartij kan uw gegevens niet krijgen als alles goed gaat.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/au...

Artikel 7 van de Wegenverkeerswet: 1 Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: a bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht; b daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten. 2 Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig. Je hebt hiermee heus geen misdrijf gepleegd. Volgens jurisprudentie is blikschade ook schade, maar jij wist niet, noch moest redelijkerwijs vermoeden dat er sprake was van schade. Je hebt namelijk gekeken, en er was niets te zien. Je handelde volledig te goeder trouw toen je wegreed in de veronderstelling dat er geen schade was. Alleen is van tien meter afstand kijken geen gedegen inspectie: je had óf beter moeten kijken, óf je gegevens achter moeten laten. Dat jij je alsnog bij de politie hebt gemeld is netjes van je, maar niet noodzakelijk voor het voorkomen van strafvervolging. Dan je vragen over het vervolg: er wordt echt geen aangifte tegen jou gedaan. Het is mogelijk dat er sprake is van lichte schade aan die andere auto, maar niemand gaat voor wat lakschade naar de politie om aangifte te doen wegens het misdrijf "verlaten van de plaats van een ongeval". Héél misschien meldt iemand zich bij de politie voor het geval de dader zich daar heeft gemeld, maar dat is dan om de schade te kunnen verhalen en niet om aangifte te doen. Maar de kans dát iemand hiermee naar de politie gaat, is zeer klein. De eigenaar van de auto weet immers niet dat jij je daar hebt gemeld, dus zal bij het ontdekken van eventuele schade hooguit nog binnensmonds schelden. In het onwaarschijnlijke geval dat de eigenaar toch met jou in contact komt, betaalt je verzekering gewoon de schade. Ik ga er tenminste vanuit dat er geen sprake is van opzet of een andere uitsluitingsgrond. Vermoed je dat er toch schade is aan de andere auto, dan kun je gaan kijken of hij nog steeds in de buurt staat van waar hij gisteren stond en alsnog je gegevens achterlaten.

Bronnen:
Aanvulling: en mocht er tóch een aangifte...

Voor artikel 7 lid 1 Wegenverkeerswet (het verlaten van plaats ongeval) zijn een aantal criteria. Ik zet ze even uiteen: "Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;" De eerste twee criteria zijn niet van toepassing. Het derde stukje "schade aan een ander is toegebracht" kan wel van toepassing zijn echter heb je nog gekeken en geen schade gezien. "b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten." Nou dat lijkt mij niet van toepassing. Er is wel sprake geweest van een aanrijding en als de ander schade constateert zou deze aangifte kunnen doen. In tegenstelling tot de andere sprekers stel ik dat er voor blikschade wel regelmatig aangiftes gedaan worden, vaak voor de verzekering of voor het waarborgfonds. Maakt dat u strafbaar? Ja, maar artikel 184 Wegenverkeerswet kent een uitzondering: "Bij overtreding van artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel a , is strafvervolging tegen de in dat artikel bedoelde overtreder uitgesloten, indien deze binnen twaalf uren na het verkeersongeval en voordat hij als verdachte is aangehouden of verhoord, vrijwillig van het ongeval kennis geeft aan een van de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen en daarbij zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens de identiteit van dat motorrijtuig bekend maakt." Mits je jezelf binnen 12 uur aangeeft ben je niet strafbaar. Je geeft zelf aan dat dit gebeurd is. Dus als er een zaak binnenkomt bij de politie is er geen sprake meer van strafvervolging omdat je jezelf netjes gemeld hebt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100