Kan een bestemmingsplan de maximale hoogte van planten en bomen vastleggen?

Te hoog groeiende kruiden, gewas of geboomte kunnen allerlei nadelen hebben. Denk aan:

- minder fraai uitzicht
- minder zicht op zijwegen voor het wegverkeer (verkeersveiligheid)
- schepen die geen zicht meer hebben op: verkeer uit zijkanalen, lichtenlijnen
- Beperking van rivierwaterafvoer door uiterwaarden en dus een hogere kans op overstromingen
- Verminderd zicht op reclame (=schade)

Aangezien een bestemmingsplan een ruimtelijk plan is zou je denken dat er daarin een hoogtebegrenzing voor groen kan worden opgenomen hetgeen er concreet toe leidt dat een grondeigenaar of -pachter in overtreding is als het groen hoger is dan de grens in het bestemmingsplan. En dat de gemeente dus handhavend kan optreden ivm gebruik van de grond in strijd met het bestemmingsplan.

Maar klopt deze redenatie wel?

Weet jij het antwoord?

/2500

In een bestemmingsplan staan meestal juist de regels staan ter bescherming van de groeiplaats van bomen en struiken. Hierin kunnen de voorwaarden staan voor het kappen of snoeien van bomen en het wordt dan per geval bekeken. Men legt hierin geen maximale hoogtes vast. Als de verkeersveiligheid in geding is zal de verantwoordelijke van de bosschages en bomen via de Verkeersveiligheidswet hierop aangesproken moeten worden. Plaatsen waar overzicht ontbreekt of goed zicht wordt belemmerd kunt u melden via Meldpunt Veilig Verkeer en anders bij de betreffende Gemeente. http://www.veiligverkeernederland.nl/node/190235 Bij verminderd zicht op bv wegreclame is het aan de reclamemaker zelf om daarover te reclameren. Voor de uiterwaarden zijn er speciale toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren. Rijkswaterstaat heeft zgn. beheersplannen. De persoon op de brug van binnenvaartschepen kan op de radar kijken en bij het naderen van onoverzichtelijke zijkanalen via de Marifoon uitluisteren. Voor het binnenvaren van een haven uit zee met behulp van lichtelijnen zijn hoge bomen geen probleem. Bij minder fraai uitzicht hebt u een punt. Maar haast alle gemeentes voeren een beleid van: niet snoeien maar eens in de drie á vijf jaar alles met de grond gelijk maken. Dan gaat het alleen nog om struiken e.d., niet om bomen, die groeien tot in de hemel. Toegevoegd na 23 minuten: Het toezicht op de verkeersveiligheid van waterstaatswerken is vastgelegd in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. http://wetten.overheid.nl/BWBR0008331/geldigheidsdatum_13-01-2013#Opschrift Zie hiervoor onder Art. 11 a en e. Verkeersveiligheidsinspectie: een gewone periodieke beoordeling van de kenmerken en gebreken van wegen, waarvoor onderhoudswerkzaamheden nodig zijn met het oog op de verkeersveiligheid. Artikel 11e Onze Minister van Verkeer en Waterstaat voert op bij ministeriële regeling aangegeven wijze verkeersveiligheidsinspecties uit van in gebruik zijnde wegen teneinde de veiligheidskenmerken van de wegen te identificeren en ongevallen te voorkomen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008331/geld...
http://www.veiligverkeernederland.nl/node/190235

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100