Dochter van 18 woont bij vader 70+.Kan ze bij overlijden blijven wonen op dat adres en het huis op haar naam zetten?

Er zijn nog twee andere kinderen uit een huwelijk die onterfd zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

eeft de overleden huurder twee of meer erfgenamen, dan zullen dezen allen de huurder voor een evenredig deel opvolgen in de rechten en plichten uit de huurovereenkomst. Maar bij de verdeling van de nalatenschap kan het zinvol zijn om het verhuurde pand aan één van de erfgenamen toe te delen, waardoor het logisch is bij de verdeling ook de rechten en de plichten uit de huurovereenkomst alleen deze erfgenaam toe te delen. De erfgenamen kunnen dit evenwel niet zomaar onderling regelen. Daarvoor hebben zij de instemming van de verhuurder nodig, die na de verdeling immers met een geheel nieuwe huurder te maken krijgt en voor het eventueel verhalen van zijn vorderingen de inmiddels verdeelde nalatenschap niet meer kan uitwinnen. In beginsel is de verhuurder verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de hier bedoelde toedeling van de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst aan één der erfgenamen. Maar heeft hij tegen de aangewezen erfgenaam redelijke bezwaren, dan mag hij zijn medewerking weigeren (art. 7:229 lid 3 BW). Daarvoor zal bijvoorbeeld reden zijn als de aangewezen erfgenaam minder financieel draagkrachtig is of een verleden van vandalisme of vernieling heeft. Het voorgaande geldt mutatis mutandis wanneer niet één, maar twee of meer van de erfgenamen in onderling overleg zijn aangewezen om de huurovereenkomst voort te zetten. De erfgenamen kunnen de medewerking van de verhuurder afdwingen door een procedure hierover bij de kantonrechter te starten. Deze zal moeten beoordelen of de bezwaren van de verhuurder in casu redelijk zijn. Zo niet, dan treedt zijn uitspraak in de plaats van de noodzakelijke medewerking van de verhuurder (art. 3:300 BW).

Ze kan zich ook laten bijschrijven op het huurcontact dan gaat het gewoon door naar de langstlevende Veel woonstichtingen willen wel een uitreksel van het gemeentelijk basisregister dat degene die zich wil bijscrijven er al een bepaalde periode woont

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100