Echtpaar is in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat kan de man doen om de verkoop van hun 2de huis in het buitenland door de vrouw tegen te houden?

Man is naar Nederlands recht voor de helft eigenaar van het 2de huis en stemt niet in met de verkoop. Vrouw is in het buitenland gerechtigd om het huis te verkopen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Als men in gemeenschap van goederen is getrouwd, is ook de handtekening van beide partners vereist bij de verkoop van onroerend goed. De verkoop van een huis kan dus door een van beide partners worden geblokkeerd of ongeldig verklaard als een van de handtekeningen op de verkoopakte ontbreekt. Toegevoegd na 2 minuten: Tenzij dit tweede huis buiten de boedel viel toen het huwelijk in gemeenschap van goederen werd aangegaan.

Een interessante vraag. Als het zou gaan over het gemeenschappelijke woonhuis, zouden de gezinsbeschermende bepalingen van boek I BW gelden ( artt. 85 e.v.). Maar het betreft hier een tweede huis, en dan gelden die regels niet. Dus vallen we terug op het gewone huwelijksvermogensrecht. Kijk, iedereen kan alles aan iedereen verkopen, tot een perceel op Mars aan toe. maar je kunt het niet leveren. In het Nederlandse recht word je geen eigenaar door de koop maar door levering( in Nederland is dat notariële akte plus inschrijving in het register). Een huis in Frankrijk heeft wat complicaties omdat daar het Franse recht speelt. Maar gelukkig heeft dat recht vrij veel overeenkomst met het Nederlandse ( nog steeds), dus ik mag aannemen dat elke maître ook zal controleren wie eigenlijk eigenaren van het huis waren. In dit geval kan de vrouw best het huis verkopen, maar leveren lukt haar niet, daar is de toestemming c.q de handtekening van haar echtgenoot voor nodig. Zou de levering - dus met mankementen- toch zijn doorgegaan, dan kan de man ontbinding van de overeenkomst vorderen. Gezien de situatie zou echtscheiding ook geen gekke optie zijn hoewel daarmee het huis niet is gered. Maar dan kan dat bij de verdeling van het vermogen worden betrokken, dus verrekend worden onder de ex-echtelieden. Uiteraard zijn er consequenties; de koper zal schadevergoeding proberen te vragen, maar dat zal afketsen omdat bij de koop de notaris die bij betrokken is geweest bij koop of levering, recherche heeft moeten toepassen en zich heeft moeten vergewissen van de huwelijkse staat van de vrouw, te weten huwelijk in gemeenschap van goederen: het huis staat dan op twee namen. Waar nog niet overfgedacht is, zijn de fiscale gevolgen, zowel naar Nederlands als Frans recht. Dat laat ik hier buiten beschouwing. Zou de vrouw buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dan nog moet worden gecheckt of zij wel eigenares was van het huis. Het zou immers net zo goed op naam van haar man kunnen staan. Toegevoegd na 5 uur: Te laat realiseer ik me dat het huis niet persé n Frankrijk hoeft te staan. Dus moeten we kijken naar hert recht ter plaatse,hetgeen wellicht inhoudt dat de vrouw eigenhandig mag en kan verkopen en kan leveren. De echtgenoot kan onder nederlands recht dan niet veel meer beginnen behalve, zoals al gezegd, echtscheiding en verrekening. Hoe dan ook, de fiscale gevolgen zijn zo niet te overzien.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100