Gelden de in wetboeken beschreven zaken mbt ongewenste intimiteiten alleen voor volwassenen?

Ik kan vinden dat in de Arbowet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke behandeling zaken zijn opgenomen over ongewenste intimiteiten.
Ik krijg het gevoel (maar dat is misschien niet correct) dat dit zich toespitst op de werkvloer.

Het lijkt in ieder geval over volwassenen te gaan. Ik vraag me eigenlijk af hoe het zit als het over kinderen gaat. En dat bedoel ik niet kinderen die door volwassenen worden misbruikt bijv, daar is (gelukkig) ook goede wetgeving voor.

Maar een groep 9 jarige meisjes, die een jongetje klemzetten en dan wordt hij gezoend. Zoiets wordt door de meeste mensen gezien als plagerij, en misschien is het ook wel zo bedoeld maar het zou, zeker als het vaker gebeurt, heel belastend voor het slachtoffer kunnen, zijn, net als bij volwassenen. Valt dat dan ook onder deze wetgeving?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het klopt dat je in de gewone wetboeken alleen de wettelijke regels voor volwassenen vindt. Voor kinderen zijn er namelijk de kinderrechten. Die staan in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Die betreffen alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, vanaf de geboorte tot aan de achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Het internationale verdrag inzake de rechten van het kind geldt voor alle kinderen in 193 landen, waaronder Nederland. Een speciale ombudsman voor kinderen moet ervoor zorgen dat de rechten van kinderen en jongeren in Nederland worden nageleefd. In artikel 19 staat het volgende: Bescherming tegen kindermishandeling. Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling. En artikel 34: Seksueel misbruik. Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen.

Bronnen:
http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf
http://www.kinderrechten.nl/p/1/70/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ki...

Dat de wetgeving niet alleen voor volwassenen is kunnen we al in artikel 2 van de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet) terug vinden: b. verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen of gedeelten daarvan, open ruimten daaronder begrepen, die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk; Ook artikel 1 van de grondwet is daar duidelijk in: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ook hier wordt geen minimale leeftijd genoemd waarop men aanspraak kan maken. Echter is er wel een beperking, kinderen onder de 12jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden, er kunnen dan wel andere maatregelen getroffen worden.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geld...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geld...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100