ben je verplicht je te identificeren als een agent daarom vraagt? (ook als daar geen reden voor is)

Weet jij het antwoord?

/2500

De wet op de identificatieplicht (2005) Per 1 januari 2005 is er een algemene identificatieplicht opnieuw ingevoerd in Nederland voor iedereen van 14 jaar en ouder. [bewerken] Inhoud van de wet Op 1 januari 2005 werd de Wet op de identificatieplicht gewijzigd. Sinds deze datum is een algemene identificatieplicht van kracht. De uitbreiding van de identificatieplicht is bedoeld om een betere handhaving van wetten en regels mogelijk te maken. In de oorspronkelijke concepttekst van de wet werd voorgesteld om de identificatieplicht te laten ingaan vanaf twaalf jaar. Na het inwinnen van advies bij een aantal instellingen en adviesorganen heeft het kabinet in 2003 besloten om die leeftijd te verhogen naar veertien jaar. Mensen die na 1 januari 2005 bij een controle door de politie geen identificatiebewijs kunnen laten zien, riskeren een boete van 50 euro. Voor jongeren van 14 tot 16 jaar bedraagt de boete 25 euro. De boete betreft een zogeheten OM-transactie. Dat houdt in dat de overtreding door de officier van justitie kan worden afgedaan.Succes Toegevoegd na 1 uur: Rijksoverheid.nl Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer? Een politieambtenaar, een toezichthouder en een conducteur mogen naar uw identiteitsbewijs vragen. De identificatieplicht betekent dat u zich in bepaalde situaties moet identificeren. Dat geldt ook bij het openen van een bankrekening, het aanvragen van een burgerservicenummer, het aanvragen van een uitkering, het in dienst treden bij een nieuwe werkgever, het zwartrijden in het openbaar vervoer (vanaf 12 jaar) en het bezoek aan een voetbalwedstrijd. (Maar inderdaad niet zonder Reden) Identiteitscontrole alleen met reden; De identificatieplicht geeft de politie niet de bevoegdheid zonder reden mensen aan te houden om hun identiteit te controleren. Het verzoek om identificatie moet nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de politie. Bijvoorbeeld bij verkeerstoezicht, hulpverlening bij een ongeluk of opsporing van strafbare zaken. Toezichthouders hebben dezelfde bevoegdheden als de politie om naar het identiteitsbewijs te vragen. Toegevoegd na 1 uur: Dus inderdaad niet zonder reden,sorry voor mijn eerdere antwoord,had beter moeten opletten .

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatie...

wikipedia zegt: Per 1 januari 2005 geldt er in Nederland echter een algemene identificatieplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder. De wet maakt het sindsdien mogelijk dat politieambtenaren, buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders in het kader van de uitoefening van hun functie burgers kunnen verzoeken om inzage in hun identiteitsbewijs. Dit houdt in dat de politieambtenaar niet alleen bij de opsporing van strafbare feiten, maar ook bij de handhaving van de openbare orde en de hulpverleningtaak inzage van een identiteitsbewijs kan vorderen. Daarnaast worden burgers verplicht om ook tegenover buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders desgevorderd hun identiteitsbewijs te tonen. Indien niet wordt voldaan aan de vordering, is er op grond van artikel 447e van het Wetboek van Strafrecht sprake van een strafbaar feit. Uitgangspunt van de wet is dat de opsporingsambtenaren bevoegdheden slechts uitoefenen voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is. De opsporingsambtenaar moet het gebruik van zijn bevoegdheid dan ook altijd (schriftelijk) kunnen motiveren. In de wet is slechts een toonplicht opgenomen en geen draagplicht. Dit betekent dat er geen losse identiteitscontroles gehouden mogen worden.

Als er naar gevraagd wordt dan moet je je kunnen legitimeren Een agent mag dan weer niet zomaar naar je legitimatie vragen. Daar moet wel een reden voor zijn.

De verplichte identificatie moet de politie helpen bij het handhaven van de openbare orde. De politie mag echter niet zo maar mensen om een legitimatiebewijs vragen. Daar moet een directe aanleiding voor zijn. Maar dat betekent dat je wel verplicht bent om je ID te tonen, ook als je zelf vindt dat er geen aanleiding voor is.

Bronnen:
http://www.politie.nl/vraagbaak/watzijninn...

Als een agent je vraagt je te identificeren heb je een keuze: kunt je ID laten zien of 50 euro boete betalen. Dat is ook zo als een agent je zonder reden om ID vraagt. Maar dan kun je wel op z'n chef afstappen om een klacht in te dienen. Na een paar maanden gez*** krijg je dan het geld van de onterechte boete terug.

Er moet een reden zijn voor vordering van identificatie. Die redenen kunnen echter zeer uiteenlopend zijn. Namelijk: - Volgens art. 2 Wet op de identificatieplicht is iedereen boven de 14 jaar verplicht een identiteitsbewijs te laten zien aan politie-ambtenaren. - Dit kan echter alleen gevorderd worden "voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak" (art. 8a Politiewet) - De politietaak is zeer ruim geformuleerd in art. 2 Politiewet: "De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven." Omdat de politietaak zeer ruim is, kunnen er tal van redenen zijn om je identiteitsbewijs te vragen (in de praktijk valt er denk ik altijd wel één te bedenken).

Als een agent in een bepaalde situatie naar je identificatiebewijs vraagt zul je het moeten geven. Op dat moment heeft hij de regie in handen. Jij kunt wel denken dat er geen reden is voor identificatie, maar als hij daar ander over denkt trekt hij op dat moment aan het langste eind. Als achteraf blijkt dat de agent je ten onterechte heeft laten identificeren kun je een klacht indienen bij de commissaris van politie. Als de zaak voor de rechtbank zou komen is het resultaat van de ten onrechte verkregen identificatie onrechtmatig verkregen bewijs. Dat telt niet mee bij een eventuele strafmaat.

Burgers moeten op verzoek van een daartoe bevoegd ambtenaar een identiteitsbewijs KUNNEN tonen. Er is derhalve sprake van een TOONPLICHT, de plicht tot het dragen van een identiteitsbewijs (draagplicht) staat niet in de wet. Met andere woorden onder een goede reden om een id te vragen is verplicht tonen ALS je het bij je hebt , je bent naamelijk nog steeds niet VERPLICHT om hem te dragen zou je daardoor kunnen beboet worden geld er nog steeds "ik kan hem tonen loop maar even mee agent" dat wil zeggen dat als je in de buurt bent van je id moet je die ophalen en dan uiteindelijk laten tonen aan de desbetreffende ambtenaar . kan je dit niet dan dan pas mogen ze een boete geven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100