Wat betekent respect voor jouw ?

respect voor je dierbaren dieren het leven etc. etc.

Hier is jouw jou sorry zonder w
maar ik ben wel benieuwd naar jouw antwoord?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het meest misbruikte woord het meest misbruikte woord in de Nederlandse taal op het moment is respect. Het is van oorsprong een mooi woord en ook een beschaafd begrip. Maar ik word er allergisch voor. Of het nu op hoge toon wordt geëist dan wel zalvend wordt betoond. In een discussie moet eerst aan beide zijden het woord respect vallen om vervolgens over te kunnen gaan tot onbekommerd beledigen. Het woord is als een rituele buiging voor een vechtpartij. Respect voor de ouderen beveelt de gepensioneerde kolonel die rozen kweekt. Respect voor het gezag verzoekt de wijkagent op nederige toon aan een zwerm hangjongeren. Respect voor de uitsmijter wasemt de breedgebouwde ex sportschoolhouder die voor de disco staat. Respect voor een huurmoordenaar dreigt de crimineel bezig met een afrekening in het milieu. Respect voor de afstammelingen van slaven zegt de voorzitter van het slavenmonument. Respect voor je baas lacht de joviale afdelingschef naar de seksueel geïntimideerde receptioniste. Respect voor andere meningen en opvattingen orgelt de politicus. Respect voor de homo de moslim de psychiatrische patiënt de bajesklant de gelukkige huisvrouw neuzelt de hulpverlener in tien praatprogramma's. Iedereen wil maar respect. Respect vindt steeds nieuwe eufemismen. Ben je net gewend verstandelijke gehandicapte te zeggen tegen een zwakzinnige moet je alweer aan de mens met mogelijkheden. En voor je het weet kwets je daarmee weer een hele groep. Om nog maar te zwijgen over woorden die refereren aan huidskleur. Wat zegt van Dale respect is het door zijn gedrag doen blijken van eerbied hetzij in een gezagsverhouding hetzij als van een gevoel van hoogachting of waardering op grond van prestatie of zedelijke kwaliteit. Met respect erken je de meerderheid van een ander omdat hij of zij ergens heel goed in is. Goed in sport of goed in goedheid. In deze definitie ligt het zwaartepunt bij degene die respect betuigt niet bij degene die daar de ontvanger van is. Het gaat van de mindere naar de meerdere. Je neemt plaats aan iemands voeten. Dat respect wordt stilzwijgend afgedwongen. Expliciet om respect vragen lijkt zelfs tegenstrijdig met de ondubbelzinnige prestatie of hoge morele standaard waarvan de bewonderde blijk moet geven. Wie ons respect waard is bedelt er niet om maar neemt het met een zekere nederige vanzelfsprekendheid in ontvangst. Een gezagsverhouding is op zichzelf geen voldoende reden voor respect. Lees verder op

Bronnen:
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~druid/demo/i...

Respect = re-spect = weder zien... Dus alles wat ik doe kan zijn zodanig dat ik de ander kan wederzien, dus dat is respect... En dat wat ik doe zodanig dat een ander mij niet meer wil zien, dus dat is disrespect...

Respect hebben is volgens mij een levenshouding.Het uit zich in elk aspect van het leven, en het omvat het allerkleinste zowel als het allergrootste.Sommige mensen hebben het, anderen niet.Er is geen middenweg en je kan het ook niet leren.Respect is een liefde voor alle leven.

Van origine betekende respect altijd zo iets als ontzag ; waardering voor iemand die ouder of wijzer of - vroeger ook - hoger in 'rang' is dan jij, iemand met meer ervaring of meer kennis, iemand die sterk gelooft in zijn eigen overtuiging en daar ook naar leeft, kortom iets waar je ...jeetje.....respect voor kunt opbrengen. Ik weet niet eens zo snel een ander woord. Ook de min of meer letterlijke betekenis van re - spectare , elkaar ' recht in de ogen kunnen kijken' heeft wel iets van wederzijdse gelijkwaardigheid en waardering. Maar ik heb het idee dat het woord sterk aan devaluatie lijdt, met name door toedoen van wat discutabele jongerenculturen, en tegenwoordig niet meer inhoud dan je hebt maar te slikken wat ik doe want ik doe mijn eigen ding en daar hoef jij je niet mee te bemoeien. ' Ruspekt man !' Een vorm van respect die overigens niet verdiend wordt maar afgedwongen, desnoods met geweld. In mijn ogen heeft dat met respect helemaal niets maar dan ook helemaal niets te maken. Met als gevolg dat ik de woorden ontzag en waardering nog wel in de mond wil nemen, maar respect mijdt ik als de pest, ondanks de van origine subtiele betekenisverschillen. Ontzag en waardering dekken vandaag de dag meer de lading dan het uitgeholde, gemarginaliseerde penose-woord ' respekt' . Dat we van mijn part voortaan ook maar met een K gaan schrijven. Want met het originele ' respect' heeft het zachtgezegd geen donder meer te maken.

Respect is voor mij mensen normaal behandelen en niet doen alsof ze dommer/lelijker/stommer/irritanter/etc.. Ik kan met dit antwoord jou helemaal gaan lopen afkraken, om een of andere reden, maar dat doe ik niet.. waarom zou ik dat doen? dan doe ik jou misschien pijn, dan respecteer ik jou niet. Respecteren is mensen in hun waarde laten. Dat betekent dat je mensen niet moet uitlachen/uitschelden/er over roddelen/etc. omdat diegene bijvoorbeeld rare kleren draagt of arm is.

Respect betekent voor mij anderen, ook dieren, in de waarde laten.

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk "omzien naar", en vandaar "rekening houden met". In het burgerlijk taalgebruik wordt respect vaak verbonden aan iemands positie op de maatschappelijke ladder of de mate waarin iemand een maatschappelijke waardering heeft weten op te roepen. Men kan respect opbrengen voor iemands opvattingen of rechten, of voor materiële zaken zoals andermans eigendom. Zo kan men de opvattingen van een ander respecteren, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde. Wanneer men respect voelt voor de uitzonderlijke kwaliteiten van een persoon, bijvoorbeeld voor de grote virtuositeit van een violist, dan gaat de waardering zelfs over in ontzag. Aan het begin van de 21ste eeuw heeft het woord "respect" opgang gemaakt in de jongerencultuur. Daar betekent het woord voornamelijk: iemand "in zijn waarde laten", vaak met een negatieve bijbetekenis: "tonen dat je niet op iemand neerziet". Dit kan door de ander geen schade te berokkenen, en door de mening en overtuiging van anderen niet naar beneden te (laten) halen. Maar vaak is er ook een rituele component, die tot uitdrukking komt in het eisen van respect. Respect wordt dan afgedwongen door verbale en non-verbale communicatiecomponenten: wie respect eist, wil niet worden tegengesproken, en zoekt soms bewijzen van het ontzag dat, of zelfs de angst die, de ander voelt. Men gaat aldus het conflict juist aan, met het doel te winnen. Respect krijgen wordt de norm, niet respect geven. Het is op zo'n manier een uiting van eigen minderwaardigheidsgevoelens die men op een subassertieve manier probeert te compenseren. Respect is nodig in de samenleving. Dit gebruik is, onder invloed van de veelvuldige toepassing door rappers, ontleend aan het Engels, waar het woord hetzij "bewondering", hetzij "beleefde benadering" betekent.

Respect betekent voor mij dat je anderen behandelt zoals je zelf behandelt wilt worden.....

respect betekent voor mij aanzien, eerbied of waardering, die ik heb voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden... het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met. respect komt van re-spect: dus nog eens, (beter) kijken naar de ander, waardoor je de kwaliteit van die ander beter waarneemt, en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander, waardoor je tegen de ander kan opkijken... Toegevoegd op 21-06-2009 23:49:42 bij het zoeken over wat onder respect verstaan wordt, vond ik een heel interessant stukje over kinderen opvoeden en over (van) dieren houden... http://www.animalfreedom.org/paginas/opinie/respect.html

Wat respect is weet je pas als je het niet krijgt. Als je geminacht wordt of als er over je heen gelopen wordt. Dan roep je om respect. Respect is verder oog hebben voor de situatie van de ander. Respect hoef je niet te verdienen, maar gewoon te krijgen.

Andere mensen in hun waarde laten. Dat wil zeggen, hun meningen even goed overwegen als je eigen mening alsmede hun doen en laten niet ongegrond afwijzen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100