Mogen gevangenen stemmen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, al zal dat meestal met een volmacht moeten gaan. Ze worden niet "los gelaten" om.naar een stembureau buiten de gevangenis te gaan. Toegevoegd na 4 minuten: "Mogen gedetineerden stemmen? Ja. Personen waarvan hun vrijheid is ontnomen op de dag van stemming, stemmen normaal gesproken bij volmacht. Ze hoeven niet bij volmacht te stemmen als zij een zodanige bewegingsvrijheid hebben dat zij in persoon aan de stemming kunnen deelnemen, bijvoorbeeld omdat zij op de dag van stemming periodiek verlof hebben of omdat er een stemlokaal is ingericht in de penitentiaire inrichting of het forensisch psychiatrisch centrum waar zij verblijven. Voorwaarden stemlokaal in gevangenis of tbs-kliniek Het is mogelijk om een stemlokaal in een penitentiaire inrichting of tbs-kliniek in te richten als voldaan is aan de randvoorwaarden die de Kieswet stelt op het gebied van openbaarheid en toegankelijkheid. Het staat gemeenten vrij om in overleg met de desbetreffende directies in gevangenissen en tbs-klinieken een stemlokaal aan te wijzen of een mobiel stembureau in te stellen. Randvoorwaarde daarbij is dat dit stembureau openbaar en toegankelijk is voor alle kiezers. Ook moet de directie van de instelling van mening zijn dat de aanwijzing van een stemlokaal de inbreuk in de dagelijkse gang van zaken in de instelling rechtvaardigt. Of gedetineerden in persoon kunnen stemmen in een stemlokaal of mobiel stembureau in hun penitentiaire inrichting of forensisch psychiatrisch centrum, is dus sterk afhankelijk van de concrete mogelijkheden die de desbetreffende instelling biedt. Zie Kieswet art. B 6 ."

Bronnen:
https://www.kiesraad.nl/faq/mogen-gedetine...

In principe heeft iedereen die meerderjarig is en ingeschreven is bij een Nederlandse gemeente actief en passief kiesrecht, dus ook gevangenen. Echter kan bij het bij het opleggen van een gevangenisstraf van minimaal 2 jaar het kiesrecht tijdelijk of levenslang worden ontnomen bij ernstige delicten. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Mohammed B. die momenteel een levenslange gevangenisstraf uitzit, maar wel zijn kiesrecht mocht behouden omdat hij volgens de rechter daar toch geen gebruik van zal maken. Maar als een gedetineerde met stemrecht alsnog wil stemmen, kan dat eigenlijk alleen door bijvoorbeeld familie of een vriend te machtige om namens hem/haar te stemmen, wel moet de gemachtigde de stempas en een kopie van een identiteitsbewijs hebben van de gedetailleerde. En moet als de gemachtigde in een andere gemeente woont, op tijd een stempas aanvragen bij die gemeente. Verder kan men ook zelf stemmen als de gedetineerde toevallig op de dag van de stemming verlof heeft (wat niet heel vaak voorkomt) of voorwaardelijk vrij is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100