is er wetgeving uit 1940-45 (bezetting) die na de oorlog is stand is gebleven in Nederland (langere tijd)?

Toegevoegd na 1 dag:
tav jeanneDarc: echt goed antwoord, maar ik mis iets (alles?) over de regulering van de arbeidsmarkt

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Tijdens de bezettingsperiode van 1940-1945 is er in Nederland maar één wet van kracht geworden namelijk, de Wet op de kinderbijslag. Het was een samenraapsel van uitvoeringsbesluiten. Na veel aanpassingen is alles ondergebracht in de nieuwe Algemene Kinderbijslagwet van 1962 die nog steeds van kracht is. In 1941 was de Wet op de Kinderbijslag in werking getreden maar vanaf 1938 in behandeling en in1939 door de Tweede Kamer aangenomen. Dus niet echt een wet die door de bezetter is geïntroduceerd. In 1941 werd het Ziekenfondsenbesluit 1941 van kracht. Dit Besluit was gebaseerd op de oorspronkelijk Ziektewet, reeds in 1913 aangenomen maar pas in 1930 in werking getreden. De Ziektewet hield in dat men pas een ziektewetuitkering kreeg vanaf het moment dat men ziek werd. Het Ziekenfondsenbesluit van 1941 hield de verplichting in dat iedereen die verzekerd was voor deze Ziektewet en een inkomen had beneden de ziekenfondsgrens zich bij een ziekenfonds moest aanmelden voor de verplichte verzekering. De Ziektewet met het ziekenfondsenbesluit is per 1 januari 2006 komen te vervallen. Hiervoor is de Zorgverzekeringswet in de plaats gekomen. Dan zijn er enkele besluiten (geen wetten) die in de periode 1940-1945 van kracht werden, maar later weer afgeschaft, zoals het afschaffen van de voorrangsregels voor fietsers. Dit gebeurde via de reeds bestaande Wegenverkeersregeling per decreet. Deze maatregel werd door de bezetters uitgevaardigd mogelijk omdat het fietsverkeer het gemotoriseerde bezettingsleger te veel ophield. Afgeschaft 1 mei 2001. Per decreet (1 mei 1941) werd de Rijwielbelastingwet waarin de fietsenbelasting werd geregeld, ingetrokken. In 2013 werd het voorstel van een Arnhems Raadslid de fietsenbelasting weer in te voeren, weggehoond. Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942, werd voltooid tijdens de bezetting maar was allang vóór de bezetting in de maak en werd alleen door de bezetter geïntroduceerd op 30 april 1942. Het Besluit is afgeschaft op 8 november 1969 maar is wel gebruikt als basis voor de uiteindelijke Wet op de Vennootschapsbelasting, die in 2007 is ingevoerd. Twee besluiten zijn nog van kracht. Het Besluit van 1942, Vlieland en Terschelling. Deze eilanden waren onderdeel van de provincie Noord-Holland en werden bij de provincie Friesland ingedeeld. Invoering van zwemdiploma’s bij beschikking in 1943, deze regeling werd ongewijzigd overgenomen, het beheer is in 1984 overgedragen aan de Nationale Raad Zwemdiploma's. Toegevoegd na 1 dag: Zie ook bij reactie

Bronnen:
http://www.fietsbelasting.nl/?page_id=430
http://www.go2war2.nl/artikel/2384/Verorde...
http://www.kenniscentrumhistoriezorgverzek...

Ja, er is zelfs heel veel wetgeving uit die periode die na 1945 in stand is gebleven. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat sommige wetten/besluiten uit die tijd nog steeds bestaan (zoals het besluit om de rijwielbelasting af te schaffen). Andere voorbeelden van wetten/besluiten uit die tijd met een lange houdbaarheidsdatum zijn de ziekenfondswet (afgeschaft in 2006, en de wet die het verplicht maakt om een zorgverzekering te hebben bestaat nog steeds); voorrang voor snelverkeer/auto's op fietsers (afgeschaft 2001); en arbeidsbureaus (tegenwoordig CWI).

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenfonds_...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100