nucleaire optie: door wie wordt daarover beslist?

in geval van kwestie rondom Polen dreigt de Commissie ermee Maar wie beslist daar (uiteindelijk) over?

Toegevoegd na 11 uur:
met eenparigheid van stemmen? dus het betreffende land kan altijd nog veto uitspreken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dit beslist Europese Raad. Deze bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Als in Polen de omstreden wetten ter hervorming van het Hooggerechtshof worden aangenomen, zal de Europese Commissie direct Artikel 7 in werking stellen. Artikel 7: Schorsing rechten lidstaat Lid 2. De Raad, in de samenstelling van staatshoofden en regeringsleiders, kan met eenparigheid van stemmen, op voorstel van een derde van de lidstaten of van de Commissie, en na instemming van het Europees Parlement, een ernstige en voortdurende schending van in artikel 6, lid 1, genoemde beginselen door een lidstaat constateren, na de regering van de lidstaat in kwestie om opmerkingen te hebben verzocht. Lid 3. Wanneer de in lid 2 bedoelde constatering is gedaan, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten tot schorsing van bepaalde rechten die uit de toepassing van dit Verdrag op de lidstaat in kwestie voortvloeien, met inbegrip van de stemrechten van de vertegenwoordiger van de regering van die lidstaat in de Raad. De Raad houdt daarbij rekening met de mogelijke gevolgen van een dergelijke schorsing voor de rechten en verplichtingen van natuurlijke en rechtspersonen. Eenparigheid: Polen telt hierbij niet mee. Toch lijkt in dit geval een unanieme stemming uitgesloten: Hongarije heeft namelijk aangegeven niet te willen instemmen met een dergelijk voorstel.

Bronnen:
http://www.europa-nu.nl/id/vkg9cn5f81hy/ni...
https://www.europa-nu.nl/id/vh25de3ygpxe/a...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100