Wat is het doel van de overheid?

Om te kunnen toetsen op welke partij ik het beste kan stemmen vraag ik mij af wat eigenlijk het doel is van de overheid.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het handhaven van de wet, en zorgen dat die wordt nageleefd o.a.

Het doel van de overheid is in ieder geval het alloceren van staatsinkomsten. Daarnaast is het natuurlijk ook verantwoordelijk voor het bestuurbaar en leefbaar maken/houden van onze maatschappij. Ik denk dat als je in algemene doelen praat, dat iedere partij in ons politieke bestel wel hetzelfde nastreeft. Alleen kleurt iedere partij deze doelen anders in.

Ik denk dat ze het zelf niet meer weten.....

De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Zij heeft vele uiteenlopende functies en taken, die voor een aanzienlijk deel afwijken van wat elders in de samenleving gebeurt. Deze functies kan men indelen naar ordenende, presterende, sturende en arbitrerende functies. Meer specifiek zijn deze functies: Het mogelijk maken van collectieve, democratische besluitvorming op verschillende bestuurlijke niveau’s. Hierbij worden, na een publieke afweging van deelbelangen, beslissingen genomen die voor de hele samenleving van belang zijn. De uitvoering van democratisch genomen besluiten. De uitvoering van beleid. Het door middel van beleid leveren van een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen. De sturing van de maatschappelijke ontwikkeling. Het bevorderen van de ontwikkeling van de samenleving. De opvatting dat de overheid de samenleving moet sturen wordt wel etatisme genoemd. Het coördineren van maatschappelijke activiteiten. Het handhaven van de openbare orde en rechtsorde door middel van rechtsvorming en rechtshandhaving. Het regelen van de betrekkingen tussen de leden van de samenleving. Het vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid wijzigen van de inkomensverdeling. Het bestrijden van de ergste vormen van ongelijkheid. Het bevorderen of ontmoedigen van bepaalde vormen van gedrag en consumptie door organisaties en burgers. Het verrichten van taken die andere delen van de samenleving niet of onvoldoende behartigen. Het voortbrengen van goederen en diensten waaronder collectieve goederen. Het reguleren van de markt en het corrigeren van marktfalen. In de samenleving bestaan meningsverschillen over de vraag of de overheid de rol die zij heeft wel goed uitvoert of zou moeten hebben. Verschillende partijen betwisten vanuit uiteenlopende motivaties dat de overheid een dergelijke rol zou moeten spelen of kan spelen. Deze partijen vertrouwen in het algemeen op de markt en de verantwoordelijkheid die mensen zelf kunnen nemen. Het liberalisme streeft naar een relatief vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Anderen stellen dat de overheid zelf slecht functioneert, dat het overheidsbeleid niet de gewenste effecten heeft, of de markt verstoort. Men vreest dat de overheid, in plaats van het algemeen belang te dienen zoals de bedoeling is, ook eigen belangen heeft, zoals de groei van de eigen organisatie. Ook kan men stellen dat de maatschappij niet maakbaar is en niet gestuurd kan worden.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100