klopt het dat de kernactiviteit van de NAVO is, het beschermen van Europa?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, dat is onjuist. NAVO staat voor "Noord-Atlantische Verdragsorganisatie". Dat betekent dat alle gebieden die zich om de Atlantische Oceaan en op het noordelijk halfrond bevinden en die zich hebben aangesloten bij de NAVO, elkaar beschermen met militaire middelen. Dat betekent dus niet dat Europa beschermd wordt, maar de Europese landen die zich bij de NAVO hebben aangesloten en dan nog Canada en de Verenigde Staten. Toegevoegd na 9 uur: Waarom het belangrijk is om onderscheid te maken tussen Europa enerzijds en de Europese landen die zich hebben aangesloten bij de NAVO anderzijds blijkt uit het feit dat vrijwel het gehele Warschaupact zich in Europa bevond. Anderzijds heeft de NAVO de Verenigde Staten beschermd vlak na de aanslagen op 11 september 2001 door met een AWACS het Amerikaanse luchtruim te bewaken.

Nee, maar Europa is wel een oorzakelijke grond tot de oprichting daarvan. De NAVO (NATO in het Engels en OTAN in het Frans) is een militaire verdragsorganisatie die zich officieel tot doel stelt hun leden (landen) een militaire bescherming te bieden in geval van een militaire aanval door een vreemde mogendheid op een van hen. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door de geallieerden (met Amerika als voortrekker) nagedacht over een na-oorlogse samenwerking op economisch en militair gebied met de Europese landen die enerzijds overwonnen zouden zijn (Italië, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland) en de overige landen van Europa die slachtoffer waren. In eerste instantie werd ook de Sovjet-Unie (Rusland) bij de besprekingen betrokken maar na de grote successen van de USSR op NAZI Duitsland in het Oosten (Berlijn) bleek al snel dat Stalin (destijds de machthebber in Rusland) een onbetrouwbare partner te zijn die een andere agenda had dan de Westerse geallieerden. In 1945 werd Duitsland opgedeeld in een aantal zones die aan deelnemende geallieerde partijen werd toebedeeld. Het Oostelijk deel van Duitsland en Polen kwam hierbij onder Russisch toezicht te staan, dat die gebieden als het ware annexeerde. Kort daarop sloten Slavische landen zoals Tsjecho-Slowakije, Servië, Hongarije, Bulgarije en Albanië zich vrijwillig aan bij Rusland waardoor dat een reden was om voor de Westerse mogendheden (USA, Canada en Engeland en Frankrijk) de NAVO op te richten. Het antwoord van Rusland was om met de geannexeerde landen en de vrijwillig aangesloten landen, het Warschau-pact op te richten, de tegenhanger van de NAVO. Het Warschau-pact is na het uiteenvallen van de USSR in 1990 opgehouden te bestaan. De NAVO is dus een militaire organisatie van vrije westerse landen die elkaar zullen beschermen en te hulp komen (NAVO handvest) ingeval een militaire aanval op een of meer van hen, onverschillig wie die aanval zal doen. Maar de aanleiding van oprichting was destijds wel degelijk de Europese aangelegenheid, omdat de directe dreiging vanuit de USSR kwam (koude oorlog) die de geallieerden, aanwezig in Europa, bedreigde. Tot de NAVO behoort ook indirect Australië, omdat dat werelddeel nog steeds een kolonie van Groot-Brittannië (Engeland) is. Onderdeel van de Common Wealth.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100