Mijn docent maatschappijleer is bevooroordeeld qua politiek. Wat moet ik nu doen?

Bij mijn docent maatschappijleer merk ik steeds vaker dat hij, wanneer we het over politiek hebben, het maar niet kan laten om zijn eigen politieke voorkeur naar voren te halen (Progressief links). Telkens als wij aantekeningen, toetsen etc. maken zie ik duidelijk dat vragen op een ''socialistische'' manier worden gesteld, en de rechtse politiek telkens wordt zwartgemaakt.
Wat ik van jullie vraag: Kan ik, door middel van een gesprek hem ''onschadelijk maken''? Met duidelijke argumenten die erop duiden dat zijn politieke voorkeur niet thuishoort in de les. Want in mijn ogen hoort een docent onpartijdig te zijn, omdat leerlingen nog makkelijker te beinvloeden zijn dan volwassenen. Ik wil hierover met hem in een soort politiek debat. Hebben jullie standpunten, tips etc. voor mij? Alvast heel erg bedankt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je echt denkt dat hij indoctrineert, is het en zaak voor de directie. Anders ik gewoon beleefd de discussie aangaan, in de politiek Os discussie niet om te bekeren, maar om te toetsen...

Wat je m.i. beter kunt doen is contact opnemen met je mentor, conrector of rector om duidelijk te maken, dat leerlingen er niet mee geholpen zijn om politieke standpunten van een leraar opgedrongen te krijgen. Iedereen heeft tenslotte recht op zijn eigen mening en die van de leraar t.o.v. jouw standpunt mag niet van invloed zijn op bijvoorbeeld de beoordeling van een proefwerk o.i.d. Je kunt hem natuurlijk ook rechtstreeks confronteren met zijn (verkeerde) manier van lesgeven door te zeggen, dat niet iedereen zijn mening deelt en dat het niet voor niets is dat er zoveel verschillende partijen zijn.

Je zegt bijvoorbeeld; Beste docent, Het zegt veel over u als persoon, dat u uw politieke voorkeur opvallend laat blijken tegenover ons, makkelijk beïnvloedbare leeftijdscategorie. Doet u dit bewust? Zo ja, wat is hiervan uw reden? Probeert u zich te identificeren met de standpunten uit de partij van uw voorkeur? Is het omdat u onzeker bent over uzelf en dat u op deze manier uw persoonlijkheid probeert kracht bij te zetten? Of doet u dit geheel onbewust? Niet beseffende dat uw leerlingen hierdoor kunnen worden beïnvloed? Niet beseffende dat u de ontwikkeling van onze eigen mening hiermee negatief kunt beïnvloeden? In het laatste geval zou ik zeggen, meneer de docent, u hebt het nog niet begrepen. Ik had gedacht dat u, gezien uw leeftijd en levenservaring, ons zou behoeden voor mensen die ons een mening proberen op te leggen met hun overtuigingen. Nu doet u het zelf. Kunt u zich verantwoorden? Of is het omdat u volledig overtuigt bent van de standpunten van uw partij? Is het omdat u vind dat uw partij de beste partij van de wereld is? Brengt het wereldvrede? Lost het alle economische problemen op? Gaat iedereen in deze maatschappij erop vooruit als men op uw partij stemt? Indien u al deze vragen met een goed onderbouwd 'ja' kunt beantwoorden; waarom zijn dan de tegenpartijen nog niet van uw partij overtuigd? Waarom stappen zij niet massaal over op uw favoriete partij? Zo lang dit nog niet het geval is, hebt u mij nog niet overtuigd. Dank u. Amen.

Van niemand kan verwacht worden dat hij/zij geheel objectief in het leven staat. En al helemaal niet van een docent maatschappijleer, daar het in dit vak juist om een maatschappijvisie gaat. Iedereen heeft eigen voorkeuren. Die mogen m.i. ook in het onderwijs best duidelijk zijn. Jij hebt blijkbaar last van de subjectiviteit van jouw leraar. Maar als je hierover klassikaal een discussie zou aangaan, dan zal blijken dat veel medeleerlingen het met de leraar eens zijn. En die hebben geen last van zijn subjectiviteit. Plato zei het al: Ware kennis kan niet bestaan in ‘ons universum’ omdat de mens altijd alles subjectief bekijkt. Alle kennis is dus uiteindelijk mening. Iets anders is het, als heel duidelijk is, dat bij het beoordelen van toetsen zijn mening de doorslag geeft en niet de kennis van de leerling. Het gevaar dat een student voor een opdracht zakt als gevolg van het beoordelen van een werkstuk door slechts één docent, kan ondervangen worden door het inlassen van een second opinion ingeval van een onvoldoende beoordeling. Kijk wat er mogelijk is op jouw school. En nee, je kunt hem niet "onschadelijk maken". Hij is namelijk niet schadelijk.

Herkenbaar ; ik had in mijn JOVD-tijd een extreem-linkse maatschappijleerlerares, en dat is tot op directieniveau uitgespeeld toen zij met de hele - politiek volledig onbenullige en uiterst beïnvloedbare- klas wilde demonstreren tegen kernwapens onder schooltijd. En ja, om je heen zien hoe een hele groep zestien-, zeventienjarigen, buitengewoon eenzijdig wordt beïnvloed door iemand met een zeer gekleurde politieke mening die geen tegengas duldt, is wel degelijk iets om je druk over te maken ; de bedoeling is dat ze meerdere kanten horen en leren ZELF een mening te vormen. Als het echt extreem is, zeker mee naar de directie gaan. die zijn in de regel iets minder uitgesproken links (want dat is met veel leerkrachten maatschappijleer vaak het probleem). In mijn geval heeft de lerares toen een behoorlijke berisping gekregen. En terecht. Toegevoegd na 5 minuten: In principe hoef je niet per se zelf met de leraar in debat (hoewel tegenwoordig wellicht wel), maar er zijn wel een paar belangrijke punten om mee te nemen : - Een leerkracht heeft als taak kinderen te onderwijzen over de verschillende maatschappelijke onderwerpen die er zijn, en daarbij zaken van ALLE kanten te belichten. Niet alleen voordelen noemen maar ook nadelen, en niet alleen uitleggen waarom je ergens tegen bent, maar ook waarom anderen daar voor zijn. - Een leraar mag zijn eigen politieke kleur wel laten doorschemeren (dat is onvermijdelijk denk ik) maar mag geen waardeoordeel hechten aan andere meningen, doch moet uitleggen wat de achtergrond / onderbouwing is van die andere standpunten. - Kinderen op die leeftijd zijn uiterst gevoelig voor 'populaire' meningen en standpunten, en hebben maar zelden (afhankelijk van het schooltype / bij mij ging het om mbo) voldoende achtergrondkennis om hun aangeleerde mening te onderbouwen. Dat is de taak van de leraar. - Politiek is onvermijdelijk een onderdeel van maatschappijleer, maar dan wel als mechanisme / systeem, en niet éénzijdig belicht - ingekleurd. Dit zijn punten die je zeker moet meenemen naar de directie. Als het om een specifiek politiek issue gaat, PB me dan even, dan kan ik je wellicht persoonlijk wat argumenten / discussiepunten meegeven die je kunt gebruiken als tegengas.

Zie het als een aardige kans je het zakelijk argumenteren eigen te maken. Ik denk niet dat je direct het risiko loopt te blijven zitten als je niet meegaat met de leraar. Bij examens vinden leraren het wel prettig als je hun argumentatie weer goed reproduceert, dus het hebben van een eigen mening is niet de weg om tienen te halen. Ik zou er geen helszaak van maken en de zaken zoveel mogelijk op argumenten te bediscussieren,en dus ook de argumenten van de leraar onbevooroordeeld te bezien. Uiteindelijk blijken het dan levensvisies te zijn die de mening bepalen. Soms is het handig om bij tentamens maar gewoon met de stroom mee te gaan en een niet al te kritische houding aan te nemen om een voldoende te halen en weer verder te gaan met je leven.

Ik denk dat je dit als goed teken kunt opvatten; je bent kennelijk geinteresseerd in politiek, want het valt je nu al op als iemand zijn feiten gekleurd brengt. Dus op welke manier kun je dit te lijf gaan? Op ieder moment van de les zou ik zeggen. Dat is dan je eerste oefening in het politieke debat. Maar probeer dan wel met een goed argument te komen, want hem alleen betichten van partijdigheid maakt misschien minder indruk. Als hij bijvoorbeeld een stuk beleid van ons (conservatief-rechtse) kabinet afdoet als een slecht idee, probeer dan een argument te noemen dat dit beleid ondersteund. Waarschijnlijk kan hij je argument weerleggen (hij is immers een docent) maar misschien kun je hem dan laten toegeven dat er meerdere invalshoeken zijn. Dat zou een prima prestatie zijn. Overigens valt het mij (als linkse boy) wel op dat mijn generatie en de kiddo's onder mij steeds rechtser gaan stemmen. Je docent is wellicht wat ouder en komt uit een generatie waar het bijna gemeengoed was links te stemmen. Ik denk dus dat dit tegenwoordig (helaas) veel voorkomt, en niet iedereen er automatisch kwade bedoelingen mee heeft. Een jong persoon met goede politieke argumenten heeft echter altijd mijn steun! succes!

Als docent (o.a. maatschappijleer) komt deze vraag me bekend voor. Bij maatschappijleer is het heel normaal om in discussie te gaan. Dus laat je niet weerhouden om je eigen mening te geven! Daar leert iedereen in de klas veel van. Zo leer je vanuit welke verschillende standpunten men naar dingen kan kijken. Dat is zowel voor leerlingen als docent leerzaam! Ik wil trouwens ook nog benadrukken dat het best goed is om als docent je eigen voorkeur duidelijk te maken. Geen enkele docent heeft géén politieke voorkeur. Als een docent maatschappijleer zich neutraal zou opstellen weet je nooit hoe hij/zij je indirect tòch beinvloedt. Nu is het duidelijk waar zijn voorkeur ligt. En daar mag je best tegen in gaan!

Volgens mij zijn alle maatschappijleer-docenten progressief links, anders hadden ze nooit voor dit vak gekozen. Je moet wel enigszins links-idealistisch ingesteld zijn om pubervolk iets over de politiek en de samenleving te willen bijbrengen. Het is een prima oefening voor jou om zelf na te leren denken. Als je het gevoel hebt dat hij de antwoorden op de proefwerkvragen ook anders beoordeelt wanneer je hem 'naar de mond praat' wordt het tijd voor een gesprekje met de conrector.

zorg dat je dus concrete voorbeelden beschikbaar hebt. anders word het een wel niet spelletje. met die bewijzen kan je een andere leeraar aanspreken nadat je natuurlijk de maatschappijleraar hebt aangesproken hierover en er niet uit kan komen.

Eigenlijk wil ik je aanraden om je mond te houden. Kijk: ik hou niet van voetbal maar mijn ak docente was fan van PSV. Dus op dat moment hou jij ook van PSV. Zo kijken ze een stuk makkelijker na, als een antwoord op de rand zit zullen ze die vaker goedrekenen. Je hoeft niet te gaan slijmen ofzo maar probeer niet een standpunt recht tegenover dat van de leraar te nemen of je mond te houden. Tja, het is niet altijd makkelijk maar school duurt ook niet voor altijd

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100