Ik heb een 40 uur contract. Er is echter niet genoeg werk, dus ik werk structureel minder. Moet ik deze uren aan het eind van mijn contract inhalen?

Ik werk nu gem. 30 uur per week. Mijn collega's hebben het erover dat ik in de min kom te staan qua uren als ik weinig blijf werken (doordat mijn werkgever me niet vaak genoeg inroostert). Als dit zo doorgaat, moet ik aan het eind van mijn contract al die uren inhalen, volgens hen. Ik word nl wel gwn elke maand uitbetaald voor 40 uur per week. Klopt het dat ik de uren die ik niet maak maar wel uitbetaald krijgt uiteindelijk 'gratis' zal moeten maken als mijn ADV uren en vakantie uren op zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, jouw werkgever moet er zorg voor dragen dat er voldoende werk is. Als je verder geen enkel werk hebt geweigerd is het niet jouw probleem. Aan het eind van je contract de uren inhalen? Hoe gaat dat in de praktijk? Als je contract er op zit en je hebt je geld gebeurd, kan je gewoon vertrekken!

In sommige CAO's (horeca bijv.) bestaat die mogelijkheid. Echt 'gratis' werk je dan natuurlijk niet; je hebt immers al geld ontvangen voor uren die je niet gewerkt had. Eventuele minuren die per einde contractdatum nog niet zijn 'ingelopen', komen te vervallen. Overigens: verrekening van minuren met vakantiedagen is niet toegestaan. Op http://www.khn.nl/faq-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/id/3457534 is als antwoord op de vraag "Moeten minuren voor het einde van het jaar verrekend worden?" te lezen: "Minuren komen voor bij contracten waarbij een bepaald aantal contracturen is afgesproken. Wanneer er minder dan de contracturen wordt gewerkt, maar deze wel zijn uitbetaald, is er sprake van minuren. De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor het voldoende inroosteren van personeel volledig bij de werkgever neer. Ook wanneer een werkgever deze verantwoordelijkheid neerlegt bij bijvoorbeeld een bedrijfsleider, blijft de werkgever verantwoordelijk. De regeling houdt in dat als er op de einddatum van het dienstverband of aan het einde van het kalenderjaar minuren bestaan, die voor rekening van de werkgever komen. Als er aan het einde van het kalenderjaar minuren zijn, dan kunnen die uiterlijk in januari van het volgende kalenderjaar worden verrekend. Daarna vervallen de minuren. U kunt het laatste kwartaal gebruiken om de minuren zoveel mogelijk te laten inlopen. Houd ook goed zicht op de uren van degene die de roosters maken. Wanneer werknemers op onredelijke gronden weigeren om de uren in te halen, kan dit worden aangemerkt als werkweigering." Toegevoegd na 5 minuten: Kortom, als bovenstaande regeling van toepassing is, dan kan de werkgever ze laten 'inhalen' door de werknemer. Maar het is het risico van de werkgever als er daarna nog, aan het eind van het jaar, minuren staan. De werknemer begint dus ieder jaar met een schone lei. Het contract kan natuurlijk eerder aflopen. Als er op het moment dat het contract eindigt nog minuren staan, dan is ook dat een risico voor de werkgever.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100