Is het toegestaan om alleen met kinderen op een vestiging te staan in de kinderopvang?

Met evt. een telefonische achterwacht, of moeten er altijd 2 (volwassen) personen in het gebouw zijn? Moeten beide personen dan ook gediplomeerd zijn? Ik kan de officiele regelgeving nergens vinden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Sinds 1 januari 2005 is er een Wet Kinderopvang. Maar die gaat niet in detail in op de personeelsbezetting. Wel staat erin dat de houder van een kindercentrum "verantwoorde opvang" moet bieden; daar is hij verantwoordelijk voor. "De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht. De GGD voert in opdracht van de gemeente de controle uit (inspecteert) en rapporteert daarover. De gemeente houdt een lijst bij van geregistreerde kindercentra. Al deze centra worden jaarlijks geïnspecteerd. Voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang gelden iets meer regels dan voor gastouderbureaus. Inspectie Er wordt gekeken naar de volgende onderwerpen: ouders (commissie, participatie) personeel veiligheid en gezondheid accommodatie en inrichting (niet bij gastouderbureau zelf) groepsgrootte en leidster/kind-ratio (niet bij gastouderbureau zelf) pedagogisch beleid en praktijk klachten" Kortom, de 'leidster/kind-ratïo" is wel één van de controlepunten van de GGD. Toegevoegd na 23 uur: Aanvulling (zie, gezien de ruimte hier, ook bij de reacties): Op dit moment is er de "Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012". Die is in juni in werking getreden. Daarin is onder meer dit te lezen over buitenschoolse opvang: "8. Indien op grond van het zevende lid slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet, dient ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig te zijn." Bovenstaande regel geldt als de bezetting op 'stille uren' is teruggebracht. "9. Indien ingevolge het derde of vierde lid slechts één beroepskracht in een kindercentrum aanwezig is, dan dient de ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten te zijn geregeld." Deze regel zou bijv. kunnen gelden als de complete bso uit een groep van 10 kinderen bestaat waarvoor 1 beroepskracht verplicht is.

Bronnen:
http://www.vrk.nl/client/2/?websiteid=2&co...

Het is logisch dat je het niet kunt vinden. Dat namelijk niet geregeld. Een persoon wel en die moet idd "gediplomeerd" (bevoegd) zijn. Zie regeling kindopvang van de gemeente.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100